IFS-Logistics

Behaal uw IFS-Logistics-certificaat eenvoudig

Achtergrond IFS Logistics

De IFS Logistics norm dicht het gat tussen productie en retail. De norm draagt bij aan de mogelijkheid om de volledige toeleverketen (supply chain) te certificeren.

De norm bevat kwaliteit- en voedselveiligheidseisen die worden gesteld aan het transport en de opslag van levensmiddelen en non-foodproducten, inclusief bijbehorende logistieke processen zoals laden en lossen. IFS Logistics certificering is tevens mogelijk voor bedrijven die vries- en/of ontdooidiensten aanbieden.

Logistieke bedrijven die tevens handelsactiviteiten verrichten, wordt de mogelijkheid geboden om IFS Logistics certificering te combineren met IFS Broker certificering.

De voordelen van certificering

Met behulp van IFS Logistics certificering toont u aan dat uw bedrijf werkt conform een managementsysteem om de kwaliteit en voedselveiligheid van producten en diensten te waarborgen.

Certificering helpt u bij het beheersen van processen, het voldoen aan normen en wettelijke eisen en het voldoen aan eventuele specifieke klanteisen.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens IFS Logistics minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

Inhoud van de norm

Klik hier voor een overzicht van de verschillende hoofdstukken met normeisen zoals deze onderdeel uitmaken van de IFS Logistics norm (inhoudsopgave).

Meer informatie over IFS certificering kunt u vinden op de website van IFS.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans biedt diverse begeleidingsmogelijkheden voor het behalen en/of behouden van een IFS Logistics certificering.

U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld:

  • Het begeleiden van en ondersteunen bij certificeringstrajecten (begeleiding tot en met certificering);
  • Het uitvoeren van audits;
  • Het verzorgen van trainingen/informatiebijeenkomsten (normkennis, HACCP-trainingen).

Wilt u meer weten over bovenstaande begeleidingsmogelijkheden of heeft u andere wensen? Wij denken graag met u mee!

Heeft u het gevoel dat organisatieadviseur Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?