IFS Logistics

IFS Logistics certificering

De norm genaamd: IFS Logistics, dicht het gat tussen het productieproces en retail. De norm draagt bij aan de mogelijkheid om de volledige toeleverketen (supply chain) te certificeren.

Behaal uw IFS Logistics certificaat eenvoudig

De IFS Logistics norm bevat kwaliteits- en voedselveiligheidseisen die worden gesteld aan het transport en de opslag van levensmiddelen en non-food producten, inclusief bijbehorende logistieke processen zoals het laden en lossen. De IFS Logistics certificering is tevens mogelijk voor bedrijven die vries- en/of ontdooidiensten aanbieden.

Logistieke bedrijven die tevens handelsactiviteiten verrichten, wordt de mogelijkheid geboden om IFS Logistics certificering te combineren met IFS-Broker certificering.

Voordelen van de certificering

Met behulp van de IFS-Logistics certificering toont u aan dat uw bedrijf conform een managementsysteem werkt, om de kwaliteit en voedselveiligheid van producten en diensten te waarborgen.

De certificering helpt u bij het beheren van processen, het voldoen aan de normen en wettelijke eisen en het voldoen aan eventuele specifieke klanteisen. Wilt u meer weten over de IFS certificaten? Deze zijn beschikbaar in onder andere de volgende resterende categorieën: IFS Food en IFS Broker.

Gratis download

Wilt u een overzicht van de inhoudsopgave van deze certificering ontvangen? Dat kan via onze gratis download. U ontvangt geheel vrijblijvend meer informatie over de IFS certificering, zodat u alle informatie eens rustig door kan nemen.

u ontvangt direct de download

certificering

Inhoud van de IFS Logistics certificering

Tijdens de IFS Logistics certificering komen de volgende hoofdstukken aan bod:

 • Senior management responsibility
  Hierbij is het van belang dat het hoger management inhoudelijk voldoende betrokken is, beleid en doelstellingen bepaalt ten aanzien van kwaliteit en voedselveiligheid en jaarlijks evalueert of het managementsysteem effectief functioneert. Daarnaast zullen de organisatiestructuur, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden beschreven moeten worden.
 • Quality and product safety management system
  Hier wordt van u verwacht dat u een managementsysteem opzet met een kwaliteitshandboek en registraties met een goed systeem van documentbeheer. Daarnaast dient er een voedselveiligheidsplan opgesteld te worden op basis van de HACCP-systematiek.
 • Resource management
  In dit hoofdstuk gaat het met name over personeel en de voorzieningen voor de medewerkers. Onder andere afspraken ten aanzien persoonlijke hygiëne en personeelsvoorzieningen zoals sanitair, maar ook ten aanzien van training. Medewerkers dienen voldoende getraind te zijn.
 • Realisation of the service
  Binnen dit hoofdstuk gaat het over de daadwerkelijke dienstverlening. Dus de eisen aan de auto’s, aan de warehouses, leveranciersbeheersing en traceerbaarheid.
 • Measurements, analysis, improvements
  Dit hoofdstuk is gericht op meten, analyseren en verbeteren. Daarbij wordt gesproken over kalibratie, audits, klachten, recalls en crisismanagement.
 • Product / food defense plan and external inspections
  Het laatste hoofdstuk van IFS Logistics gaat over beveiliging van de warehouses en de auto’s, over food defense, het voorkomen van sabotage en toegang voor onbevoegden.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans Organisatieadvies biedt diverse begeleidingsmogelijkheden voor het behalen en/of behouden van een IFS Logistics certificering.

Met de volgende aspecten helpen we u en uw onderneming graag:

 • Het begeleiden van en ondersteunen bij certificeringstrajecten (begeleiding tot en met certificering);
 • Het uitvoeren van audits;
 • Het verzorgen van trainingen/informatiebijeenkomsten (normkennis, HACCP-trainingen).

Wilt u meer weten over bovenstaande begeleidingsmogelijkheden of heeft u andere wensen? Wij denken graag met u mee!

Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?