IFS-Broker

Behaal uw IFS-Broker-certificaat eenvoudig

Achtergrond IFS-Broker

De IFS Broker norm dicht het gat tussen productie en retail. De norm draagt bij aan de mogelijkheid om de volledige toeleverketen (supply chain) te certificeren.

De IFS Broker standaard bevat kwaliteit- en voedselveiligheidseisen die worden gesteld aan de handel in levensmiddelen, verpakkingsmateriaal, huishoudelijke producten en consumer products.

In principe is de norm bedoeld voor bedrijven die enkel handelsactiviteiten verrichten en niet over eigen logistieke faciliteiten beschikken. Echter, handelsbedrijven die tevens logistieke activiteiten verrichten wordt de mogelijkheid geboden om IFS Broker certificering te combineren met IFS Logistics certificering.

De voordelen van certificering

Met behulp van IFS Broker certificering toont u aan dat uw bedrijf werkt conform een managementsysteem om de kwaliteit en voedselveiligheid van producten te waarborgen.

Certificering helpt u bij het beheersen van processen, het voldoen aan normen en wettelijke eisen en het voldoen aan eventuele specifieke klanteisen.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens IFS Broker minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

Inhoud van de norm

Klik hier voor een overzicht van de verschillende hoofdstukken met normeisen zoals deze onderdeel uitmaken van de IFS Broker norm (inhoudsopgave).

Meer informatie over IFS certificering kunt u vinden op de website van IFS.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans biedt diverse begeleidingsmogelijkheden voor het behalen en/of behouden van een IFS Broker certificering.

U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld:

  • Het begeleiden van en ondersteunen bij certificeringstrajecten (begeleiding tot en met certificering);
  • Het uitvoeren van audits;
  • Het verzorgen van trainingen/informatiebijeenkomsten (normkennis, HACCP-trainingen).

Wilt u meer weten over bovenstaande begeleidingsmogelijkheden of heeft u andere wensen? Wij denken graag met u mee!

Heeft u het gevoel dat organisatieadviseur Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?