IFS Broker

IFS Broker certificering

Sinds 2010 heeft de IFS organisatie een certificeringsvariant beschikbaar, gericht op bedrijven die alleen producten inkopen en rechtstreeks doorleveren, met eventueel nog extern een opslag en via externe vervoerders, maar zonder daadwerkelijke “be- of verwerking” uit te voeren: de IFS Broker certificering. Aan de eisen van dit IFS certificaat voldoen is echter nog niet zo eenvoudig. Kleemans Organisatieadvies helpt organisaties met advies en trainingen over IFS Broker, zodat het behalen van de certificering een stuk eenvoudiger wordt. IFS heeft in 2024 een nieuwe versie van IFS Broker gepubliceerd: IFS Broker versie 3.2. Vanaf 1 juli 2024 zal de IFS Broker versie 3.2 de verplichte versie zijn waarop geaudit wordt.

Waarom IFS broker certificering?

De IFS Broker is gericht op de handelsbedrijven en importeurs zonder eigen logistiek en opslaglocaties.
Het doel van de IFS Broker is dus het aantoonbaar maken van een geschikte leverancierskeuze en beheersing van risico’s in de ingekochte materialen. Daarbij vraagt IFS aandacht voor een aantal onderwerpen:
• Directieverantwoordelijkheid (Beleid en doelstellingen, directieverantwoordelijkheid)
• Kwaliteitsmanagementsysteem waaronder risico analyses voor voedselveiligheid en authenticiteit
• Management van personeel, materialen en middelen.
• Uitvoering van de processen (leveranciers- en grondstofbeheersing, logistiek, opslag en ondersteunende processen)
• Controle van de processen, incidentmanagement en continu verbeteren
• Beveiliging van voedingsmiddelen (product defense)

IFS Broker certificaat combineren?

In principe is de norm bedoeld voor bedrijven die enkel handelsactiviteiten verrichten en niet over eigen logistieke faciliteiten beschikken. Echter, handelsbedrijven die tevens logistieke activiteiten verrichten wordt de mogelijkheid geboden om een IFS Broker certificering te combineren met IFS Logistics certificering.

Wat is het voordeel van IFS Broker?

De IFS Broker standaard bevat kwaliteits- en voedselveiligheidseisen die worden gesteld aan de handel in levensmiddelen, verpakkingsmateriaal, huishoudelijke producten en producten voor consumenten. De eisen zijn specifiek van toepassing op Brokers. Maar met behulp van een IFS Broker certificering toont u aan dat uw bedrijf werkt conform een managementsysteem om de kwaliteit en voedselveiligheid van producten te waarborgen. Met de invoering van de nieuwste IFS Broker versie voldoet de norm weer aan de eisen van het GFSI, zodat ook de retailers deze norm zullen erkennen.

Neem contact met ons op

Certificeringen helpen u bij het beheren van processen, het voldoen aan normen en wettelijke eisen en het voldoen aan eventuele specifieke klanteisen. Wilt u advies over de IFS Broker certificering voor uw organisatie, een training volgen of meer informatie ontvangen? Laat het ons weten en neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen en adviseren u graag.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals de inhoudsopgave volgens IFS Broker.

u ontvangt direct de download

brc certificaat

Inhoud van de norm

De IFS Broker norm bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Verantwoordelijkheid van het hogere management;
  • Productveiligheid- en kwaliteitsmanagementsysteem;
  • Management van mensen en middelen;
  • Planning en dienstenproces;
  • Metingen, analyses en verbeteringen;
  • Food/product defense-analyse.

Meer informatie over IFS certificering kunt u vinden op de website van IFS.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans biedt diverse begeleidingsmogelijkheden voor het behalen en/of behouden van een IFS Broker certificering.

U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld:

  • Het begeleiden van en ondersteunen bij certificeringstrajecten (begeleiding tot en met certificering);
  • Het uitvoeren van audits;
  • Het verzorgen van trainingen/informatiebijeenkomsten (normkennis, HACCP-trainingen).

Wilt u meer weten over bovenstaande begeleidingsmogelijkheden of heeft u andere wensen? Wij denken graag met u mee!

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?