ARBO RI&E en Brandveiligheid

Zo efficiënt en veilig mogelijk werken. Dat willen we allemaal. Het blijkt in de praktijk echter niet altijd te lukken. Jaarlijks vallen nog veel mensen uit door bijvoorbeeld een slechte werkhouding, hoge werkdruk of een bedrijfsongeval met langdurig verzuim tot gevolg. Om dit tegen te gaan heeft de arbeidsinspectie voor de komende twee jaar (2020 – 2022) diverse onaangekondigde bezoeken gepland bij vele verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties om zo organisaties te stimuleren een veilige werkomgeving te creëren.

Het wegnemen van risico’s heeft niet alleen betrekking op uw medewerkers. Ook het gebouw waar u en uw medewerkers de werkzaamheden verrichten dient in goede staat te zijn. Bij eventuele calamiteiten dienen uw medewerkers het gebouw op een veilige manier te (kunnen) verlaten. Uit ervaring blijkt dat organisaties vaak niet bewust zijn van de risico’s die medewerkers dagelijks lopen. Daarom heeft Kleemans in samenwerking met Brafon Brandveiligheidsmanagement een Lerend Netwerk ontwikkeld waarin er optimaal aandacht wordt besteed aan het wegnemen van risico’s voor zowel uw medewerkers als de locatie waar men werkt.

Lerend Netwerk; samen komen tot een aanpak!

Dit netwerk moet de samenwerking tussen organisaties en specialisten bevorderen, waarbij samen wordt gekeken naar een aanpak. Welke veiligheidsthema’s leven er bij uw organisatie en welke aanpak is hierin de beste? Door het onderling delen van ervaringen van zorgorganisaties én specialisten kan er tot een gezamenlijke aanpak worden overgegaan.

Wat zijn de voordelen van het Lerend Netwerk?

Het Lerend Netwerk is gebaseerd op een continuïteitsaanbod welke zorg draagt voor de borging van een veilige woon en werkomgeving voor uw zorgorganisatie. Dit geldt voor een periode van 3 jaar, welke uiteraard verlengd kan worden. Deelnemers aan het netwerk krijgen tweemaal per jaar gratis toegang tot georganiseerde themabijeenkomsten. Deze worden door de specialisten georganiseerd. Tijdens deze themabijeenkomsten wordt er dieper ingegaan op een veiligheidsthema dat door een zorgorganisatie is aangedragen.

Een veilige woon- en werkomgeving is geborgd

Deelname aan het Lerend Netwerk vanuit Kleemans en Brafon Brandveiligheidsmanagement levert  veel op:

  • Kwalitatieve support en ondersteuning van deskundige Arbo adviseur, Brandveiligheid specialist en een Arbo kerndeskundige (verplichte bijstand conform de Arbowet).
  • Online portal waar deelnemers vragen kunnen stellen over specifieke thema’s aan de specialisten op het gebied van ARBO en Brandveiligheid.
  • Efficiency door gezamenlijke aanpak, groepsgewijze training, maar zeker ook aandacht voor locatie specifieke risico’s door locatiebezoeken van deskundige Arbo adviseur en Brandveiligheid specialist.
  • Borging gericht op continuïteit en verbetering rondom thema veiligheid, gezondheid en welzijn.

Gericht op Lerend netwerken door samenwerking, monitoring en kennisdeling.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?