Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging en privacy

Als zorginstelling beschikt u over zeer privacygevoelige gegevensHet onderwerp staat hoog op de agenda’s, bewustwording is gegroeid en er zijn diverse maatregelen getroffen.  

Tegelijkertijd nemen risico’s toe en zijn er regelmatig incidenten in het nieuws. Het aantal bij de Autoriteit Persoonsgegevens gemelde datalekken is sinds 2016 met 300% gestegen. In 2019 was het aantal datalekken afkomstig uit de zorgsector 7.560. Nederland staat in de top 3 van de meeste datalekmeldingen in Europa.  

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft aan: “Zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is onlosmakelijk verbonden met goede zorg. We hebben de afgelopen periode een aantal nare voorbeelden gezien van datalekken, die ontzettend vervelende gevolgen kunnen hebben voor de mensen om wie het gaat. Ziekenhuizen en andere zorginstellingen moeten daarom van privacybescherming een prioriteit maken.” 

Vragen die we horen van organisaties zijn o.a.: Wanneer zijn we in control? Hoe houden we het werkbaar? Hoe pas ik wet- en regelgeving concreet toe in praktijksituaties? 
Wet- en regelgeving bieden de kaders, maar geven vaak onvoldoende houvast in specifieke casussen in de praktijk.  
 

Lerend Netwerk; samen komen tot bewustwording én best practice

Dit netwerk moet de samenwerking tussen organisaties en specialisten bevorderen, waarbij samen wordt gekeken naar praktische invulling van het organiseren van informatiebeveiliging en borgen van privacy. Welke beveiligingsthema’s leven er bij uw organisatie en welke aanpak is hierin de beste? Door het onderling delen van ervaringen van zorgorganisaties én specialisten worden best practices ontwikkeld en zorgen we ervoor dat uw medewerkers zich bewust zijn van de risico’s en weten hoe ze in hun dagelijks werk om moeten gaan met privacy gevoelige informatie.  

 

Wat zijn de voordelen van het Lerend Netwerk? 

Het Lerend Netwerk is gebaseerd op een continuïteitsaanbod welke zorg draagt voor de implementatie en borging van informatiebeveiliging en privacy binnen uw zorgorganisatie. Dit geldt voor een periode van 2 jaar, welke uiteraard verlengd kan worden. Deelnemers aan het netwerk krijgen tweemaal per jaar gratis toegang tot georganiseerde themabijeenkomsten. Deze worden door de specialisten georganiseerd. Tijdens deze themabijeenkomsten wordt er dieper ingegaan op een veiligheidsthema’s die door de deelnemende zorgorganisaties zijn aangedragen.  

 

Informatiebeveiliging en privacy is geborgd 

Deelname aan het Lerend Netwerk vanuit Kleemans levert veel op: 

  • Kwalitatieve support en ondersteuning van deskundige informatiebeveiligings- en privacy adviseur. 
  • Online portal waar deelnemers vragen kunnen stellen over specifieke thema’s aan de specialisten op het gebied van informatiebeveiliging en privacy. 
  • Vertaling van wet- regelgeving naar praktijk door gezamenlijke bespreking, uitwisseling ervaringen en best practice ontwikkeling.  
  • Borging gericht op continuïteit en verbetering rondom thema informatiebeveiliging en privacy. 
  • Inzicht en bewustwording bij de medewerkers in de organisatie. 
  • Gericht op Lerend netwerken door samenwerking, monitoring en kennisdeling. 
Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?