Interne audit ISO-9001:2015 training

Interne audit ISO-9001:2015 training

In de periode van 1987 tot 2015 is het kwaliteitsdenken geëvolueerd van een op standaarden gebaseerde benadering (procedures) naar een procesbenadering. Ook de rol van de interne auditor vraagt om evolutie. Bij (interne) audits lag vooral de focus op compliance van beschreven werkwijzen. ISO-9001:2015 biedt de kans om een nieuwe impuls te geven aan de interne audits binnen uw organisatie!

Tijdens de interne audit ISO-9001:2015 training komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Kwaliteitsmanagementsysteem ISO-9001:2015 handboek – inzicht in de normeisen en samenhang met het proces van intern auditeren;
  • Positionering interne audits binnen de organisatie;
  • Evolutie rol interne auditor;
  • Kennis en middelen voor voorbereiding, uitvoering, rapportage en opvolging interne audits;
  • Vaardigheden interviewtechnieken;
  • Inzicht in “valkuilen” tijdens het auditproces;
  • Verschillende invalshoeken om de interne audit uit te voeren;
  • Praktijkopdrachten.

Indien gewenst kan tijdens deze ISO-9001:2015 training een extra dagdeel ingepland worden voor gezamenlijk uitvoeren van een onderdeel van een interne audit in de praktijk met een aansluitende feedbacksessie.

Trainingsduur: De ISO-9001:2015 training per groep bestaat uit 1 dag.
Trainingsdata: In overleg met de deelnemers.
Maximale groepsomvang: 8 personen
Start- en eindtijd van de ISO-9001:2015 trainingsdag: 09:00 – 16:30
Trainingslocatie: In overleg. Bij voldoende deelnemers kan dit op het kantoor van Kleemans.

Wilt u graag deelnemen aan onze ISO-9001:2015 training? Op deze pagina kunt u zich eenvoudig inschrijven voor deze training.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u.
Kies zelf wat u interesseert en profiteer van deze gratis kennis.

Ga naar onze downloadpagina

brc certificaat
Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?