Workshop RIE in 1 dag

Workshop RIE in 1 dag

RIE of Rie staat voor risico inventarisatie & evaluatie. Voor werkgevers is het verplicht om de gezondheid en de veiligheid te waarborgen. Elk bedrijf met personeel moet door een arbodienst of Arbo deskundige laten nagaan in hoeverre de werkzaamheden schadelijk of ongezond kunnen zijn. Voor het niet hebben van een risico-inventarisatie en evaluatie en bijbehorend plan van aanpak legt de inspectie SZW veelal een hoge boete op. Bij Kleemans bieden we de workshop RIE in 1 dag. Deze workshop leent zicht de ultieme mogelijkheid om binnen een aantal uur succesvol een RIE schriftelijk vast te leggen.

Waarom een RIE?

Zo efficiënt en veilig mogelijk werken willen we allemaal. Echter blijkt dit in de praktijk niet altijd het geval te zijn. Er vallen jaarlijks nog te veel medewerkers uit door bijvoorbeeld een slechte werkhouding, hoge werkdruk of een bedrijfsongeval met langdurig verzuim tot gevolg. Deze gevolgen zijn niet alleen groot vanwege de kosten van verzuim en mogelijke reparaties, maar ook voor de continuïteit en de reputatie van uw bedrijf.

Om dit te voorkomen is er een risico-inventarisatie en evaluatie in het leven geroepen. De RIE is verplicht voor alle werkgevers. Voor het niet hebben van een risico-inventarisatie en evaluatie en bijbehorend plan van aanpak legt de inspectie SZW veelal een hoge boete op. Daarnaast is actualisatie van de risico-inventarisatie tevens verplicht volgens de arbeidsomstandighedenwet (art 5, lid 4).

Bij actualisatie van de RIE moet u denken aan bijvoorbeeld een grote verbouwing, uitbreiding van uw dienstenpakket of nieuwe taken voor uw medewerkers. Het opstellen van een RIE vereist aandacht. Kleemans organisatieadvies kan u hierin ondersteunen.

RIE in 1 dag

Tijdens de RIE in 1 dag workshop komen diverse organisaties van dezelfde sector samen en gedurende deze workshop vult men onder begeleiding van een docent van Kleemans de RIE in. Aan het einde van de dag gaat men naar huis met een volledig ingevulde risico-inventarisatie en evaluatie. Een groot voordeel van de RIE in 1 dag workshop is de saamhorigheid tussen de organisaties omdat men veelal met dezelfde risico’s op de werkvloer te maken heeft.

De Workshop RI&E wordt georganiseerd in samenwerking met Tesmo. Tesmo is al tien jaar gespecialiseerd op het gebied van organisatorische brandveiligheid. Relaties kunnen worden geholpen met het opstellen van complete BHV-beleidsplannen, het implementeren van deze plannen en het begeleiden van de BHV-administratie. Hierbij kan gedacht worden aan het opleiden, trainen en oefenen van de BHV-organisatie. Jaarlijks verzorgt Tesmo tientallen veiligheidsopleidingen.

Neem contact met ons op!

Certificeringen helpen u bij het beheersen van processen, het voldoen aan normen en wettelijke eisen en het voldoen aan eventuele specifieke klanteisen. Wilt u IFS Broker certificering advies voor uw organisatie ontvangen, een training volgen of meer informatie ontvangen? Laat het ons weten en neem contact met ons op. Wij helpen en adviseren u graag!

Wilt u meer informatie over de RIE in 1 dag ontvangen?

Onze RIE adviseur Stefan de Bijl helpt u graag verder!

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?