Elmyn Brands

Naast mijn werk breng ik graag tijd door met mijn vriend en mijn vriendinnen en houd ik naast lekker eten ook van sportieve activiteiten zoals bootcamps, zwemmen en fitness.

Rol binnen Kleemans

Sinds juli 2021 ben ik werkzaam als adviseur zorg bij Kleemans. Mijn werkzaamheden bestaan met name uit het begeleiden van zorgorganisaties bij het opzetten, implementeren en borgen van een kwaliteitsmanagementsysteem (ISO 9001 en HKZ). Daarnaast geef ik trainingen gericht op de Wet zorg en dwang en leren en verbeteren van incidenten en calamiteiten. Het is ook mogelijk om de werkzaamheden vorm te geven middels een interim traject als projectmanager, kwaliteits- of beleidsfunctionaris. Mijn uitgangspunt hierbij is het bijdragen aan een zorgzame samenleving waarin beleid wordt gemaakt in overeenstemming met degenen over wie het beleid gaat, oftewel: nothing about us without us.

Opleidingen en werkervaring

Na het behalen van mijn Atheneum diploma ben ik de opleiding tot HBO-verpleegkundige gaan volgen op Avans in Breda. Vervolgens ben ik werkzaam geweest als wijkverpleegkundige en als kwaliteitsverpleegkundige bij grote zorgorganisaties. Binnen deze functies heb ik me, naast directe cliëntenzorg, onder andere bezig gehouden met indicatiestellingen, incidenten- en calamiteitenonderzoek en het coachen van zorgteams om methodisch en projectmatig te werken. Ik heb ervaring in verschillende settingen, te weten: wijkverpleging, palliatieve zorg, revalidatie zorg, eerstelijnsverblijf, somatiek, PG, dagbehandeling en een COVID-cohort.

Naast mijn werk als verpleegkundige heb ik de master Zorgethiek en Beleid gevolgd op de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht, welke ik begin 2020 succesvol heb afgerond.

"Nothing about us without us (J. Charlton)"

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?