Barbara de Kort

Mijn verpleegkundige ervaring (manager, trainer) maakt mij breed inzetbaar als zorgsectoradviseur, vooral op interim- of projectbasis. Mijn motto: Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain. Volgens anderen ben ik ‘serieus met veel humor’. Mijn bourgondische levensstijl deel ik graag met familie en vrienden.

Rol binnen Kleemans

Sinds september 2009 ben ik in dienst bij Kleemans als adviseur binnen de zorgsector. Hierbij richt ik mij voornamelijk op het begeleiden van organisaties in de gezondheidszorg bij het opzetten en implementeren van een kwaliteitssysteem. (ISO Zorg en Welzijn, HKZ en ISO 9001). Vanaf 2010 tot eind 2012 ben ik vanuit Kleemans als interim Manager werkzaam geweest bij twee grote thuiszorgorganisaties waar ik een aantal projecten heb uitgevoerd, o.a. opzetten wijkgericht werken/wijkteams. Van 2013 tot 2015 als interim kwaliteitsfunctionaris bij Sociaal Maatschappelijke Opvang waarbij ik tevens projectleider Risicomanagement ben. Door jarenlange ervaring binnen de diverse zorginstellingen zowel intra- als extramuraal en daarbij mijn verpleegkundige achtergrond heb ik een aantal specifieke diensten en producten ontwikkeld zoals: Zorgdossier V&V en HVZ incl. training Zorgleefplan. Inhoudelijke beleidsdocumenten, zoals het Medicatiebeleid conform de “Veilige principes in de Medicatieketen” en Beleid bevoegd en bekwaamheden in de thuiszorgorganisaties. Het geven van trainingen gericht op Methodisch werken, Zorgleefplan systematiek, SMART doelen formuleren en Risicomanagement.

Opleidingen en werkervaring

Van origine ben ik Verpleegkundige en heb ik de opleiding HBO Management in de Gezondheidszorg succesvol afgerond. Verder heb ik diverse zorginhoudelijke bijscholingen gevolgd zoals ‘Kwaliteit en kwantiteit in de zorg’, ‘Plannen van zorg’ ,’Interne audit training’ en Risicomanagement en VMS. Werkervaring heb ik onder andere als Zorgcoördinator/Teamleider Verzorgingshuis, Afdelingshoofd Psychogeriatrische afdeling, opzetten van een BOPZ afdeling in een zorgcentrum, Zorgmanager Thuiszorg en Trainer van (zorginhoudelijke) scholingen. Kortom: de sector gezondheidszorg kent voor mij geen geheimen meer!

Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?