Auteur: Patricia van den Heuvel

Wat is het? EcoVadis is een duurzaamheidsbeoordeling. Het doel van EcoVadis is om duurzaamheidsprestaties (mvo) in productieketens inzichtelijk te maken. Op die manier helpt het bedrijven om leveranciers te selecteren op basis van duurzaamheidsprestaties. Met een EcoVadis label en bijbehorende score kun je de status van de...

Verplichte aandacht voor klimaatverandering in alle ISO-normen voor managementsystemen In februari 2024 is voor alle ISO-normen voor managementsystemen (o.a. ISO-9001, ISO-14001, ISO-45001, ISO-22000, etc.) een regel in de certificeringseisen toegevoegd in art. 4.1 (Inzicht in de organisatie en haar context): ‘De organisatie moet vaststellen of klimaatverandering...

Aan de slag met GMP-certificering volgens GMP2020 Het GMP+ Feed Certification Scheme 2020 is onlangs geïntroduceerd en brengt enkele belangrijke veranderingen met zich mee. Laten we eens kijken naar wat dit nieuwe schema inhoudt: 1. Overgang naar GMP+ FC Scheme 2020: Het oude GMP+ FC Scheme 2010...

Veelvoorkomende afwijkingen bij ISO-45001 audits Gedurende de audits constateren wij regelmatig dezelfde afwijkingen als het aankomt op de ISO 45001 norm. Hieronder wordt weergegeven welke afwijkingen dit precies zijn: • Gebrek aan documentatie: Een veelvoorkomende non-conformiteit is onvoldoende documentatie om aan te tonen dat processen zijn geïmplementeerd...

Nieuwe versie IFS Broker De IFS Broker Standard is geupdate naar versie 3.2. Audits op deze nieuwe versie worden vanaf 1 juli 2024 verplicht. IFS Broker versie 3.2 is momenteel alleen beschikbaar in het Engels. Vertalingen in de belangrijkste talen volgen binnenkort. Ook de doctrine voor IFS Broker...

Nieuwe zaken in IFS Logistics versie 3 Op 6 december 2023 heeft IFS de nieuwe versie van IFS Logistics gelanceerd, namelijk IFS Logistics versie 3. Deze GFSI (Global Food Safety Initiative) erkende standaard is speciaal bedoeld voor bedrijven die geen eigen productie hebben, maar zich bezighouden...

Interne audit uitbesteden? Een interne audit ISO 9001 is een cruciale stap om te controleren of een organisatie voldoet aan de eisen van de ISO 9001-norm. Laten we eens kijken waarom sommige bedrijven ervoor kiezen om deze audits door een adviesbureau te laten uitvoeren: Kennis en Expertise: Het...

Contextanalyse volgens ISO-9001:2015 1. Stakeholderanalyse: De contextanalyse begint met het in beeld brengen van relevante interne en externe factoren. Een goede manier om dit te doen is een SWOT-analyse. Hierbij wordt gekeken naar: Sterktes en Zwaktes (interne factoren); Kansen en Bedreigingen (externe factoren). ...

Veelvoorkomende afwijkingen bij ISO-14001-audits Bij ISO 14001-audits komen bepaalde afwijkingen regelmatig voor. Laten we eens kijken naar enkele veelvoorkomende valkuilen die tijdens deze audits kunnen optreden: 1. Ontbreken van een effectief proces om te toetsen aan wettelijke eisen: dit staat met stip op nummer één. Het is...

ISO 9001:2025 - De vernieuwde kwaliteitsnorm De ISO 9001:2015 is een bekende norm voor kwaliteitsmanagement. Deze norm wordt momenteel geüpdatet naar een nieuwe versie. Er wordt gesproken over de ISO 9001:2025. Wat zijn de wijzigingen en verbeteringen die we kunnen verwachten? Momenteel zijn er nog niet veel details...

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?