Auteur: Patricia van den Heuvel

Op 1 augustus werd de nieuwe BRC Food 9 gepubliceerd op de website van BRC Global Standards. Vanaf 1 februari 2023 gaan de eerste audits door tegen dit nieuwe normschema. Alle uitgegeven certificaten van audits voor deze datum op basis van versie 8 blijven geldig...

Hierbij brengen wij u op de hoogte over de veranderingen binnen de ZORG sector: Wet toetreding zorgaanbieders Kwaliteitskader van de zorglandbouw QuickScan kwaliteit Toetsingskader “Inzet van E-health door zorgaanbieders” Training PRISMA analyse Klik hier voor de nieuwsbrief  ...

Een van de nieuwe elementen in de nieuwe versie van de GMP+-norm, de GMP+ Feed Certification scheme 2020, is opgenomen in hoofdstuk 4 van deze norm.De norm zegt hierover het volgende:4. De context van het GMP+ gecertificeerde bedrijfElk GMP+ gecertificeerd bedrijf maakt deel uit van...

Medio zomer 2022 wordt IFS Food v8 verwacht. Enige tijd terug is de draft versie van IFS Food 8 al verschenen.De IFS Food standaard wordt gewijzigd om te voldoen aan de Codex Alimentarius CXC 1-1969 versie 2020. Wilt u meer weten over de wijzigingen. Neem dan...

Kleemans is al gedurende lange tijd gecertificeerd voor ISO9001.De laatste jaren kregen we steeds meer het gevoel de aansluiting te missen met de auditoren ten opzicht van onze dagelijkse adviespraktijk.Audits waren vaak gericht op theoretische kaders in plaats van de kern van de norm en...

Conformiso en Kleemans bundelen krachten op het gebied van cybersecurity in nieuw bedrijf Spyntri.Op 15 maart 2022 is een nieuwe speler toegetreden tot de markt van informatiebeveiliging: Spyntri. Adviesbureaus Kleemans en Conformiso zagen onder MKB-ondernemers een groeiende vraag op het gebied van informatiebeveiliging en cybersecurity...

Vanaf begin 2021 is het HACCP-certificaat definitief vervallen. Veel bedrijven zijn reeds overgestapt op een ander certificaat. Sommige zijn mogelijk nog op zoek en tijdelijk zonder certificering.Wat wordt er gekozen? Indien er niet direct een eis van een klant is voor een bepaald certificaat wordt daarbij...

De invoering van de Omgevingswet wordt opnieuw uitgesteld omdat bedrijven, gemeenten, provincies en waterschappen nog te veel problemen hebben met de nieuwe regels en de bijbehorende systemen. Dat heeft minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bekendgemaakt.De Omgevingswet moet het voor bedrijven eenvoudiger maken...

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?