Auteur: Patricia van den Heuvel

Hierbij brengen wij u op de hoogte over de veranderingen binnen de FOOD sector: Wijziging allergenenwetgeving Nieuwe versie FSSC 22000 versie 6 Onafhankelijkheid interne audits Auditorbeschikbaarheid certificeerders IFS Logistics Hygienechecklist Normenmatrix NIS2-wetgeving Klik hier voor de nieuwsbrief...

Klimaatverandering in de ISO managementsysteemnormen Op 29 februari 2024 publiceert de ISO organisatie amendementen voor alle managementsysteemnormen waardoor klimaatverandering een verplicht aandachtspunt wordt in de contextanalyse. Deze amendementen gaan gelden voor bekende en breed gebruikte normen als ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, ISO 45001, enz. Het...

Sinds december 2023 is versie 3 van de IFS Logistics standaard gepubliceerd en volgt daarmee de 2.3 versie op. Er is een overgangstermijn vastgesteld voor bedrijven waarmee het pas verplicht wordt om vanaf 1 december 2024 aan deze nieuwe IFS logistics versie 3 regels te voldoen. De...

De internationale normcommissie voor ISO 14001 heeft besloten een wijziging door te voeren van de ISO 14001:2015 norm. Dit gebeurt door een zogenoemde amendering te ontwikkelen waarbij niet de hele norm op de schop gaat, maar een aantal bestaande eisen worden verduidelijkt. Het gaat om...

Kleemans sponsort SC Elshout Voetbalclub SC Elshout zoekt sponsoren om de nieuwbouw van de kantine en kleedkamers te financieren. Omdat er bij Kleemans enkele (oud)leden van SC Elshout werkzaam zijn hebben we ze duwtje in de rug gegeven. Als tegenprestatie is er een mooi reclamebord langs een...

Zondag 1 oktober deed Kleemans met maar liefst 9 enthousiaste collega’s mee aan de Singelloop in Breda. Er hing een geweldige sfeer en ze liepen de 10 km allemaal uit! Dit jaar hadden ze dan ook wat extra motivatie omdat we de loop gekoppeld hebben aan...

IFS heeft voor de nieuwe IFS Food v8 al een doctrine gepubliceerd waarin eisen staan die naast de geldende norm dus tevens onderdeel van het auditproces zullen worden. Goed om rekening mee te houden dus. Klik hier De doctrine bevat voor 2 normelementen aanvullingen: 2.4.19 Allergenbeheer; mbt...

Omgevingswet De Omgevingswet is opgesteld in 2016 en uiteindelijk 6 keer uitgesteld. Na het besluit van de Eerste Kamer treedt deze op 1 januari 2024 officieel inwerking. De Omgevingswet vervangt het Activiteitenbesluit. Onder de Omgevingswet wijzigt de structuur van de milieuregels: De regels gelden voor activiteiten i.p.v....

In de EU wetgeving voor levensmiddelen is er een belangrijke wijziging. De Europese Verordening 1881/2006 wordt vervangen door EU Verordening 2023/915. Deze verordening geeft maximumgehalten van een heel aantal verontreinigingen in voedsel zoals zware metalen, mycotoxines, cyanide, etc. Ook staan er nu wat nieuwe eisen...

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?