Uncategorized

Het is belangrijk dat u goed nagaat of eventuele claims die u op verpakkingen plaatst wel terecht en correct geformuleerd zijn. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft een Handboek Voedings- en gezondheidsclaims gepubliceerd. Claims kunnen voorkomen op etiketten van levensmiddelen, maar ook in folders, op...

Vanuit BRC is er afgelopen jaar een position statement gepubliceerd met betrekking tot onaangekondigde audits. In navolging van de eisen uit het GFSI gaat BRC nu ook voor een aantal normen, te weten BRC Food v8, BRC Packaging v6 en BRC SD v4, over op 1x...

In verband met de huidige coronamaatregelen worden de RIE workshops voorlopig digitaal via Teams aangeboden. Qua opzet veranderd er weinig, tijdens de digitale RIE in 1 dag workshop komen er nog steeds diverse organisaties van dezelfde sector samen en gedurende deze workshop vult men onder...

Heeft u een installatie- of inspectiebedrijf? Wellicht heeft u dan wel eens gehoord over de Scios certificatieregeling? Sinds enkele maanden hebben verzekeraars in plaats van een NEN 3140 inspectie een SCIOS scope inspectie als voorwaarde opgenomen in een groot aantal sectoren zoals de industrie, horeca...

Het Bestuurlijk Omgevingsberaad heeft de PGS’en Nieuwe Stijl en PGS interim-versies (tussenversies) vastgesteld. De vastgestelde PGS’en hebben versienummer 0.2. Het Bestuurlijk Omgevingsberaad heeft de PGS'en vastgesteld na notificatie door de Europese Commissie. De Europese Commissie had geen commentaar. De PGS-richtlijnen zijn voor de komst van de Omgevingswet omgezet in...

GDP certificering is van toepassing voor logistieke bedrijven die zich bezighouden met transport en/of opslag van kant-en-klare medicijnen of grondstoffen (Actieve Pharmaceutische Ingrediënten). Om logistieke activiteiten uit te mogen voeren wordt er vanuit opdrachtgevers vaak een GDP certificaat geëist. Dit certificaat wordt in de regel...

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?