Zorgsector

Vernieuwde hygiënecode voor woonvormen, zorginstellingen en defensie binnenkort verwacht Het Voedingscentrum werkt momenteel aan de herziening van de 'Hygiënecode voor zorginstellingen en Defensie' (editie 2014) en de 'Hygiënecode voor woonvormen' (editie 2016). Deze herziening is bijna klaar en dat betekent dat, na goedkeuring van het Ministerie...

Hierbij brengen wij u op de hoogte over de veranderingen binnen de ZORG sector: Wet toetreding zorgaanbieders Kwaliteitskader van de zorglandbouw QuickScan kwaliteit Toetsingskader “Inzet van E-health door zorgaanbieders” Training PRISMA analyse Klik hier voor de nieuwsbrief    ...

Eén van de sectoren waar Kleemans organisaties in begeleidt op het gebied van kwaliteitsmanagement is de Zorg. Met de vele jaren consultancy ervaring van Kleemans, de missie om bedrijven te helpen bij het Bewust Beter Ondernemen en de kennis van de verschillende kwaliteitsnormen binnen de...

Uw organisatie is verplicht calamiteiten te melden bij de Inspectie gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De Inspectie verwacht dat uw organisatie een grondig onderzoek uitvoert naar de oorzaken van de calamiteit, een calamiteitenonderzoek. Een goed onderzoek uitvoeren kost tijd en de Inspectie stelt hoge eisen aan het...

Deze wet regelt dat medische gegevens verplicht elektronisch worden uitgewisseld tussen zorgverleners. De minister wil hiermee verschillende problemen aanpakken. Zoals het probleem voor patiënten en cliënten dat zij soms meerdere keren dezelfde situatie moeten uitleggen aan verschillende zorgverleners. En voor verpleegkundigen en artsen de verloren tijd...

Naar verwachting zal eind 2021 de nieuwe versie van ISO 27002 worden gepubliceerd. Dit is een set aan best practice maatregelen op het gebied van informatiebeveiliging. Deze set is een bijlage in de ISO 27001 norm, waarop organisaties kunnen certificeren.   In de zorgsector is ISO 27002 vertaald...

Zorginstellingen doen er alles aan om veilige zorg te leveren. Toch komen ernstige incidenten soms voor. Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg en die tot de dood van-, of een ernstig schadelijk gevolg voor...

HKZ Kleine Organisaties De HKZ-norm voor Kleine Organisaties uit 2010 is geactualiseerd. De norm is afgestemd op de laatste inzichten op het gebied van kwaliteitsdenken. De norm is ontwikkeld met een expertgroep van kleine organisaties. De norm is inmiddels voorgelegd aan de Raad van Accreditatie en wordt...

AgriPlace heeft een nieuwe service gelanceerd: Agriplace Chain, een digitaal platform dat samen met vooruitstrevende kwaliteitsmanagers is ontwikkeld. Het ontzorgt bedrijven in het verzamelen van informatie van leveranciers en het borgen van een veilige keten. De eisen van klanten en certificeerders rond voedselveiligheid, sociale en duurzame...

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?