Calamiteitenonderzoek

05 aug Calamiteitenonderzoek

Uw organisatie is verplicht calamiteiten te melden bij de Inspectie gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De Inspectie verwacht dat uw organisatie een grondig onderzoek uitvoert naar de oorzaken van de calamiteit, een calamiteitenonderzoek.

Een goed onderzoek uitvoeren kost tijd en de Inspectie stelt hoge eisen aan het uit te voeren onderzoek. Eisen waar niet iedere organisatie gemakkelijk aan kan voldoen. Hiervoor kunt u gebruik make van de expertise en ervaring van Kleemans.

Voor het uitvoeren van een calamiteitenonderzoek maken de adviseurs van Kleemans gebruik van de Prisma (Prevention and Recovery System for Monitoring and Analyses) analyse. Dit is een veelgebruikte manier om systematisch incidenten en calamiteiten te onderzoeken.

 

Onafhankelijk voorzitter calamiteitenonderzoek

Voor de ouderenzorg, gehandicaptenzorg en de thuiszorg geldt een aparte procedure voor meldingen waarbij er sprake is van overlijden. Bij deze meldingen moet de zorgaanbieder een externe onafhankelijke voorzitter aanstellen om het onderzoek te leiden. Kleemans heeft ruime ervaring met het voorzitten van onderzoekscommissies en kan de rol van extern voorzitter voor u op zich nemen.

 

Wilt u meer weten over een calamiteitenonderzoek door Kleemans of over onze onafhankelijk voorzitter calamiteitencommissie en Training Prisma? Neemt u dan contact met ons op.Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?