Wegiz (Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg)

09 jun Wegiz (Wet Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg)

Deze wet regelt dat medische gegevens verplicht elektronisch worden uitgewisseld tussen zorgverleners.

De minister wil hiermee verschillende problemen aanpakken. Zoals het probleem voor patiënten en cliënten dat zij soms meerdere keren dezelfde situatie moeten uitleggen aan verschillende zorgverleners. En voor verpleegkundigen en artsen de verloren tijd aan het invoeren van gegevens.
De bedoeling is vermijdbare fouten voorkomen en meer tijd voor de patiënt en cliënt.

De minister heeft daarbij de prioriteit gelegd bij 4 domeinen: digitaal receptenverkeer, basisgegevensset zorg (BGZ), beelduitwisseling en verpleegkundige overdracht (van ziekenhuizen naar verpleeg-, verzorgingshuizen en thuiszorg (VVT)).

Gegevenswisselingen kunnen als spoor 1 of 2 worden aangewezen. Spoor 1 vereist elektronische uitwisseling en spoor 2 vereist volledige interoperabiliteit. Er is sprake van volledige interoperabiliteit wanneer gegevens gestandaardiseerd onder informatiesystemen worden uitgewisseld.

  • Verpleegkundige Overdracht: naar verwachting kan in 2022 worden begonnen met het uitwerken van een spoor 2 aanwijzing. Daarnaast wordt momenteel in afstemming met het zorgveld onderzocht of een daaraan voorafgaande spoor 1 aanwijzing een reële mogelijkheid zou zijn.
  • Digitaal Receptenverkeer: een spoor 2 aanwijzing kan naar verwachting in 2026 of 2027 in werking treden. De spoor 1 aanwijzing die momenteel in voorbereiding is kan naar verwachting medio 2022 in werking treden, althans gelijk met of kort na de inwerkingtreding van de Wegiz.
  • Beelduitwisseling voor medisch-specialistische zorg: de spoor 2 aanwijzing die momenteel in voorbereiding is kan naar verwachting begin 2024 in werking treden.
  • Basisgegevensset Zorg voor instellingen voor medisch-specialistische zorg: de spoor 2 aanwijzing die momenteel in voorbereiding is kan naar verwachting begin 2024 in werking treden.

De nieuwe wet zal zorgen voor eenheid van taal en techniek. Zorgverleners zullen op dezelfde manier medische gegevens gaan vastleggen. En ICT-systemen zullen aan dezelfde eisen moeten voldoen

De behandeling van het wetsvoorstel in de Tweede Kamer wordt  vóór 9 juli afgerond en vervolgens behandeld in de Eerste Kamer.Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?