Audits BRC

14 jan Audits BRC

Vanuit BRC is er afgelopen jaar een position statement gepubliceerd met betrekking tot onaangekondigde audits.

In navolging van de eisen uit het GFSI gaat BRC nu ook voor een aantal normen, te weten BRC Food v8, BRC Packaging v6 en BRC SD v4, over op 1x per 3 jaar een onaangekondigde audit. Dit wordt van kracht vanaf 1/2/2021.

Op: https://www.brcgs.com/about-brcgs/news/2020/brcgs079-position-statement-and-protocol-on-unannounced-audits-meeting-the-gfsi-benchmark/ treft u het betreffende position statement.Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?