ISO voor de zorg

ISO voor de zorg

Achtergrond

De kern van de ISO voor de zorg (NEN EN 15224) is de ISO-9001:2008-norm. Deze internationaal erkende norm wordt ook wel de moeder van alle kwaliteitsnormen genoemd. De filosofie van ISO-9001:2008 is dat een organisatie zichzelf continu moet verbeteren op het gebied van klanttevredenheid. Hiertoe dient een organisatie relevante bedrijfsprocessen te beschrijven, en vast te stellen hoe die beheerst kunnen worden. Dit geeft niet alleen inzicht in de processen zelf, maar is ook een goed middel om de processen eens te evalueren en te bespreken.

ISO voor de zorg (NEN EN 15224) is een combinatie van ISO-9001:2008 en zorgspecifieke items. Hierdoor verkrijgt men een internationaal erkende norm die structuur en houvast biedt voor zorgorganisaties. De norm is samen met ervaringsdeskundigen uit de zorg samengesteld. De basis is ISO-9001:2008, maar er is ook veel aandacht voor patiëntveiligheid, risicomanagement en zorggerelateerde kwaliteitskenmerken. Vanuit ISO-9001:2008 worden een aantal zaken verplicht gesteld voor organisaties. Deze zaken zijn, mits goed opgepakt door de organisatie, een bijdrage aan de bedrijfsprocessen.

Bij het beschrijven van processen is het van essentieel belang dat er duidelijke afspraken worden gemaakt over wie wat doet: taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden. En dat bekeken wordt of mensen geschikt zijn voor hun functie: overleg en kwalificaties. Zo nodig kunnen instructies of formulieren worden opgesteld om de uitvoering van de processen te ondersteunen. Naast een goed beheer van belangrijke documenten en een geschikte werkwijze bij het optreden van afwijkingen, dient de organisatie de eigen processen periodiek onder de loep te nemen om te kijken of alles nog wel loopt zoals gewenst (interne audit en managementreview). Ook wordt van organisaties verlangd dat ze bekijken of hun klanten wel echt tevreden zijn en of hun leveranciers voldoende presteren.

Er worden 11 specifieke zorggerelateerde kwaliteitskenmerken benoemd, essentieel voor elk zorgproces. Deze kenmerken maken deze norm uitermate geschikt voor de zorgsector:

– Geschikte, correcte zorg
– Beschikbaarheid van zorg
– Continuïteit van zorg
– Doeltreffendheid
– Doelmatigheid
– Gelijkwaardigheid
– Zorg gebaseerd op bewijs en kennis
– Op de zorgontvanger gerichte zorg met inbegrip van lichamelijke, geestelijke en maatschappelijke integriteit
– Betrokkenheid van de zorgontvanger
– Cliënt- of patiëntveiligheid
– Tijdigheid en toegankelijkheid

Toepassingsgebied

<>

Hoe kunt u zich voorbereiden?

<>

Begeleidingsmogelijkheden

<>

Download Kleemans

Download

Download hier de presentatie over het opzetten van een HACCP-systeem. Als u vragen heeft of wilt dat Kleemans u begeleidt bij opzetten van het HACCP-systeem, neem dan gerust contact met ons op.

Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?