Quickscan Zorgdossier

Quickscan Zorgdossier en zorgplan

Beschikt uw organisatie over standaarddocumenten en formulieren die worden gebruikt om voor elke patiënt of cliënt een zorgdossier samen te stellen (digitaal of op papier).

 • Is de kwaliteit van de zorgdossier op orde?
 • Wordt er methodisch gewerkt en is dat in de zorgdossiers aantoonbaar?
 • Is er aandacht voor Persoonsgerichte zorg en Wonen & Welzijn binnen zorgleefplan?

Het zorg(leef)plan

Dit plan (ook wel behandelplan, zorgbeschrijving, ondersteuningsplan of begeleidingsplan genoemd) is een onderdeel van het zorgdossier. U maakt in overleg met de cliënt een zorgplan. Dit plan moet er binnen zes weken na de start van de zorgverlening zijn (binnen 24 uur een basisplan). Hierin komen in ieder geval de volgende onderwerpen aan bod:

 • Welke doelen worden met betrekking tot de zorgverlening gesteld, gebaseerd op de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de cliënt;
 • Op welke concrete wijze en binnen welke periode probeert u als zorgaanbieder en de cliënt de gestelde doelen te bereiken;
 • Wie is er voor de verschillende onderdelen van de zorgverlening verantwoordelijk, op welke wijze er afstemming tussen de meerdere zorgverleners plaatsvindt en wie de cliënt op die afstemming kan aanspreken;
 • Hoe vaak, wanneer en onder welke omstandigheden wordt de zorgverlening en de doelen in samenspraak met de cliënt geëvalueerd en geactualiseerd. De uitkomsten moet opgenomen worden in het zorgplan.
 • Verder moet duidelijk zijn dat de cliënt instemt met het zorgplan.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens zorgdossier minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

Quickscan uitvoeren

Kleemans kan voor uw organisatie een QuickScan uitvoeren waarin we onderzoeken in welke mate er methodisch gewerkt wordt aan de hand van de zorg(leef)plannen. De QuickScan bestaat uit een steekproef van de zorgdossiers welke getoetst worden en een aantal gesprekken met medewerkers. Het resultaat biet voldoende inzicht in de huidige werkwijze en geeft voldoende aandachtspunten voor het verbeteren van methodisch weken. Indien wenselijk kan er op bepaalde, vooraf vastgesteld thema’s, getoetst worden.

 

Het werken met zorgdossiers en in het bijzonder het zorgleefplan is voor Kleemans al jarenlang een belangrijk onderdeel tijdens de begeleiding bij de opzet en implementatie van kwaliteitssystemen. Onze adviseurs hebben organisatie ondersteund bij:

 • Ontwikkelen en ondersteuning bij implementatie zorgdossier/zorgleefplan;
 • Training methodisch werken (SMART-doelen formuleren) en PDCA-cyclus;
 • Voorbereiding materiële controle zorgkantoor.

Begeleidingsmogelijkheden

Wij bieden u het volgende aan:

 • Steekproef op locatie;
 • Rapportage en analyse van bevindingen;
 • Voorbereiding materiële controle;
 • Verbetertraject methodisch werken na bezoek IGJ of externe audit.
Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Op de hoogte blijven?