Quickscan Zorgdossier

Quickscan Zorgdossier

– Is de kwaliteit van uw zorgdossiers op orde?
– Wordt er binnen uw organisatie methodisch gewerkt?
– Welke doelen en acties staan in het zorg(leef)plan?
– Welke risico’s worden wel/niet gesignaleerd?

De Inspectie voor de Gezondheidszorg gaat intensiever toezicht houden op zorgaanbieders. Een kritisch punt is het werken met het zorgleefplan: de afspraken die met de cliënt en in het multidisciplinair overleg gemaakt zijn staan in het zorgleefplan, maar worden deze afspraken ook omgezet in acties.

Risico’s die moeten worden gesignaleerd, worden niet vertaald naar acties. Hierdoor wordt niet duidelijk welke zorg moet worden uitgevoerd en vervolgens geëvalueerd. IGJ constateert een gebrek aan methodisch werken.

Blijkt jaarlijks tijdens de interne- en externe audit dat de zorgdossiers niet op orde zijn?

Kleemans kan voor uw organisatie een Quickscan uitvoeren waarin we onderzoeken in welke mate er methodisch wordt gewerkt aan de hand van de zorgleefplannen.

De Quickscan bestaat uit een steekproef van zorgdossiers welke grondig getoetst worden en een aantal gesprekken met uitvoerende medewerkers. Het resultaat biedt voldoende inzicht in de huidige werkwijze en geeft voldoende aandachtspunten voor het verbeteren van methodisch werken. Indien wenselijk kan er op bepaalde vooraf vastgestelde thema’s getoetst worden.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u, zoals een overzicht van welke documentatie/registraties volgens zorgdossier minimaal nodig zijn in uw organisatie.

Ga naar onze downloadpagina

Over de Quickscan Zorgdossier

Het werken met zorgdossiers en in het bijzonder het zorgleefplan is voor Kleemans al jarenlang een belangrijk onderdeel tijdens de begeleiding bij de opzet en implementatie van kwaliteitssystemen. Onze adviseurs hebben organisaties ondersteund bij:

  • Ontwikkelen Zorgdossier/Zorgleefplan
  • Ondersteuning bij de implementatie van het Zorgleefplan
  • Voorbereiding materiële controle zorgkantoor
  • Training Methodisch werken (SMART-doelen formuleren)
  • Training Zorgdossier (PDCA-cyclus)

Begeleidingsmogelijkheden

Wij bieden u het volgende aan:

  • Steekproef op locatie
  • Rapportage en analyse van bevindingen
  • Voorbereiding materiële controle afhankelijk van de omvang van de organisatie (eventueel op basis van de op voorhand aangekondigde zorgdossiers door het zorgkantoor/zorgverzekeraar/gemeente).
Heeft u het gevoel dat organisatieadviseur Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?