brc food Tag

Positieve meldcultuur Nieuw onderdeel van BRC Food versie 8 is een klokkenluidersregeling en een omgeving van veilig melden van issues op het gebied van voedselveiligheid. Hieronder enkele tips om dit effectiever toe te passen. Motiveer melden van misstanden Mensen zijn van nature niet genegen om misstanden te melden....

Vanaf 1 februari 2019 is de nieuwe versie van BRC Food van kracht. Wij willen onze klanten graag bijpraten over deze ontwikkeling. Daarom organiseren wij op dinsdag 2 april 2019 een informatiebijeenkomst waarin we met u door de wijzigingen heen gaan van de BRC Food...

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?