Implementatie van BRC versie 8 – Misstanden melden

22 jul Implementatie van BRC versie 8 – Misstanden melden

Positieve meldcultuur
Nieuw onderdeel van BRC Food versie 8 is een klokkenluidersregeling en een omgeving van veilig melden van issues op het gebied van voedselveiligheid. Hieronder enkele tips om dit effectiever toe te passen.

Motiveer melden van misstanden
Mensen zijn van nature niet genegen om misstanden te melden. Dit wordt vaak als “klikken” of “verlinken” gezien. Om hier verandering in te krijgen is het van belang dat vanuit het management wordt gestimuleerd om misstanden in een positieve setting te bespreken en gezamenlijk te zoeken naar verbetering. Beoordeel niet zozeer de persoon, maar kijk naar het proces. Waardeer meldingen actief, o.a. door waardering uit te spreken naar de medewerker, maar ook naar de groep. Tevens is het belangrijk dat u als management tevens niet direct “op de man speelt”, maar eerst naar het proces kijkt.

Neem elkaar serieus
Neem de input van medewerkers áltijd serieus. Mensen stellen zich kwetsbaar op wanneer zij incidenten en hun onzekerheden bespreekbaar maken. Wordt er lacherig of veroordelend op gereageerd, dan neemt men in het vervolg liever een blad voor de mond.

Doe het samen
Uiteindelijk praten we hier over cultuurverandering. Mensen moeten niet bang zijn om open te spreken. Dit heeft te maken met gedrag en bewustwording. BRC vraagt hier ook een plan voor. Bespreek dit plan met uw medewerkers en laat zien wat de resultaten zijn. Er zijn meerdere activiteiten die onderdeel kunnen zijn van het plan, zoals training, inspecties, aantal meldingen, bijeenkomsten, enquêtes, klachten, etc.

Kleemans Organisatieadvies kan u ondersteunen bij de implementatie van deze nieuwe norm. Neem voor vragen hier contact met ons op of benader uw persoonlijke adviseur.Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?