klokkenluiden Tag

Positieve meldcultuur Nieuw onderdeel van BRC Food versie 8 is een klokkenluidersregeling en een omgeving van veilig melden van issues op het gebied van voedselveiligheid. Hieronder enkele tips om dit effectiever toe te passen. Motiveer melden van misstanden Mensen zijn van nature niet genegen om misstanden te melden....

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?