Implementatie van BRC versie 8 – Root cause analyse

28 feb Implementatie van BRC versie 8 – Root cause analyse

Root cause analyse

Implementatie van BRC versie 8
Vanaf 1 februari 2019 is de nieuwe versie van de wereldwijde voedselveiligheidsstandaard BRC actief. De nieuwste versie heeft verschillende nieuwe eisen welke geïmplementeerd dienen te worden in uw huidige managementsysteem.

Wijzigingen en implementatie

Hierbij één van deze wijzigingen toegelicht.

root cause analyse

Root cause analyse

Een Root Case Analyse (RCA) is een analyse gericht op het oplossen van een afwijkingen door te kijken naar de oorzaken van de afwijkingen.
In de standaard wordt gesproken over een procedure voor het afhandelen en corrigeren van afwijkingen in het kwaliteitssysteem. Er dient daarnaast een RCA procedure te zijn.

De oorzaak analyse dient te worden uitgevoerd om toekomstige afwijkingen te voorkomen. Het gaat hierbij om afwijkingen die een risico vormen voor de veiligheid, wettelijkheid of veiligheid van het product. Een andere reden voor een oorzaakanalyse is een significante toename van een bepaalde afwijking. De oorzaak analyse kan bijvoorbeeld worden opgesteld middels de volgende stappen:

  • Stap 1: Beschrijving van het probleem
  • Stap 2: Verzamelen van gegevens
  • Stap 3: Bepaling van mogelijke oorzaken voor het probleem
  • Stap 4: Bepalen van de root cause
  • Stap 5: Beheersmaatregel

Ondersteuning

Mocht u als bedrijf BRC Food willen implementeren of heeft u hulp nodig bij het updaten van uw kwaliteitssysteem naar BRC versie 8?Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?