FSSC-22000

FSSC-22000

Achtergrond

De FSSC-22000 is een standaard die gebaseerd is op ISO-22000 in combinatie met PAS-220 ISO/TS-22002-1 voor producenten van voedingsmiddelen. De norm is ontwikkeld door Stichting Certificatie Voedselveiligheid (SCV) en is de eerste wereldwijde standaard voor de voedingsmiddelenindustrie. De standaard is goedgekeurd door de GFSI en biedt een kans om internationale harmonisatie te realiseren.

De FSSC-22000 is een volledig certificatieschema voor een managementsysteem voor voedselveiligheid. Voedingsmiddelenproducenten die reeds gecertificeerd zijn voor ISO-22000, kunnen door middel van een aanvullende PAS-220/ISO/TS-22002-1-audit voldoen aan het schema van FSSC-22000.

FSSC-22000 vervangt normen als HACCP of ISO-22000 niet. Omdat de basis van FSSC in ISO-22000 ligt, is de structuur van de standaard gelijk aan die van de andere ISO-standaarden, zoals 9001/14001. Dat maakt een integratie van deze normen in één managementsysteem eenvoudiger.

Toepassingsgebied

Deze norm is enkel van toepassing op producerende en verwerkende levensmiddelenbedrijven.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Om te voldoen aan de eisen van de FSSC dient men een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten op basis van de ISO-22000. Daarnaast is een klein aantal aanvullende eisen opgenomen in de FSSC-norm zelf. Deze dient men aanvullend te beoordelen en in te voeren.

De FSSC-eisen zijn gratis te downloaden van www.fssc22000.com.
De ISO-22000 en de ISO/TS 22002-1 zijn te bestellen bij het NEN, www.nen.nl.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans kan uw organisatie begeleiden bij het opzetten van een FSSC-handboek, het certificeerklaar maken van uw organisatie, het ondersteunen bij het onderhoud van uw bestaande FSSC-systeem, en het trainen van uw medewerkers conform de FSSC-eisen.

Download Kleemans

Downloads

We hebben diverse downloads beschikbaar op onze website. Mogelijk zit hier een interessante download voor u bij.

Heeft u het gevoel dat Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?