Behaal uw BRC certificaat eenvoudig

BRC staat voor British Retail Consortium. De BRC norm is in 2003 ontstaan op basis van samenwerking van een aantal Engelse supermarkten. De BRC norm wordt dan ook met name gevraagd van retailers of bedrijven die een relatie hebben met de Engelse markt.

BRC certificering heeft een aantal varianten van de normen ontwikkeld waaruit bedrijven dienen te kiezen. De keuze hangt af van de activiteiten die gecertificeerd moeten worden. De volgende alternatieven zijn van toepassing:

  • BRC Food. Dit BRC certificaat wordt in de wandelgangen gebruikt voor Global Standard Food Safety. Voor voedselproducerende organisaties waar levensmiddelen worden verwerkt, verpakt of bewerkt.
  • BRC IoP. Dit BRC certificaat wordt in de wandelgangen gebruikt voor Global Standard Packaging and Packaging Materials. Voor producenten van verpakkingsmaterialen voor elk type product, van levensmiddelen tot consumentenartikelen.
  • BRC Storage and Distribution (S&D).  BRC certificaat voor alle opslag- en transportactiviteiten voor het eigen bedrijf of voor derden.
  • BRC Agents & Brokers. BRC certificaat voor handelsbedrijven en tussenpersonen die geen verdere activiteiten met de producten ondernemen.

Begeleiding bij uw BRC certificaat 

Kleemans kan u helpen om op een praktische wijze invulling te geven aan de BRC norm: uitgaande van uw bedrijfsprocessen. De begeleiding omvat de volgende stappen tot een BRC certificaat:

Stap 1. Kennismakingsbijeenkomst
Stap 2. Nulmeting: huidige situatie t.o.v. de BRC-normeisen, plan van aanpak bespreken en kwaliteitsteam bepalen
Stap 3. Informatiebijeenkomst voor kwaliteitsteam
Stap 4. Proceseigenaren benoemen en afspraken vaststellen
Stap 5. Verplichte BRC-normonderdelen bespreken (procedures en registraties)
Stap 6. Relevante bedrijfsprocessen bespreken d.m.v. interviews met medewerkers
Stap 7. HACCP-analyse uitvoeren met kwaliteitsteam
Stap 8. Handboekdocumenten beschrijven
Stap 9. Interne audit uitvoeren en ondersteunen bij directiebeoordeling
Stap 10. BRC certificering door certificerende instelling

Wilt u meer weten over onze manier van werken en wat wij voor u kunnen betekenen omtrent een BRC-certificaat? Neem dan gerust contact met ons op.

Downloads

We hebben diverse downloads met waardevolle informatie beschikbaar voor u.
Kies zelf wat u interesseert en profiteer van deze gratis kennis.

Ga naar onze downloadpagina voor downloads over de BRC certificering of andere certificeringen.

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?

Op de hoogte blijven?