HKZ Tag

AgriPlace heeft een nieuwe service gelanceerd: Agriplace Chain, een digitaal platform dat samen met vooruitstrevende kwaliteitsmanagers is ontwikkeld. Het ontzorgt bedrijven in het verzamelen van informatie van leveranciers en het borgen van een veilige keten. De eisen van klanten en certificeerders rond voedselveiligheid, sociale en duurzame...

De HKZ-norm voor Kleine Organisaties uit 2010 is herzien. Alle gebruikers van de norm kunnen feedback geven op het document. De openbare commentaarronde is nu gestart. Betrokkenen krijgen de mogelijkheid om te reageren op het concept. Dit doet u via deze site. In verband met het coronavirus...

Wat kunt u verwachten? Met interne audits meet u de doeltreffendheid van uw kwaliteitsmanagementsysteem, tevens controleert u of de gestelde (kwaliteits) doelstellingen zijn gehaald. Veel kwaliteitsmanagementnormen die in de zorgsector worden gebruikt (o.a. ISO 9001, HKZ) stellen regelmatige uitvoering van interne audits verplicht. In de praktijk...

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?