Skal

Skal (Bio-certificering)

Achtergrond BIO-certificering (SKAL)

Een product is biologisch als het is gecertificeerd volgens de geldende regelgeving.
Certificeren kan alleen als het product (inclusief de hele keten ervoor) onder controle staat.
SKAL certificeert alle biologische productie in Nederland.

Toepassingsgebied:

Ieder bedrijf dat biologische producten produceert, verwerkt, verpakt, importeert, verhandelt of opslaat, moet hiervoor gecertificeerd zijn.
Uitzonderingen hierop zijn winkels of marktkramen die verpakte producten rechtstreeks aan de eindconsument verkopen.
Een winkel mag in dat geval zijn eigen merk of naam niet op het product (laten) drukken.
De uitzondering geldt niet voor webwinkels of groothandelaren. Ook voor opslag aan huis of in een citybox is er geen vrijstelling van de certificatieplicht.

Hoe kunt u uzelf voorbereiden?

Kijk op www.skal.nl.

Begeleidingsmogelijkheden:

Wij kunnen u helpen om het papierwerk in orde te maken dat nodig is voor SKAL certificering. We begeleiden u bij de invoering van de benodigde maatregelen in de praktijk.

De volgende werkwijzen m.b.t. SKAL certificering of bioproducten zijn daarbij relevant:

– werkwijze bij inkoop
– werkwijze bij ingangscontrole
– werkwijze bij opslag
– werkwijze bij productie
– werkwijze bij administratieve verwerking (o.a. facturen)
– werkwijze bij bio-risicoanalyse
– werkwijze bij recepturenbeheer
– werkwijze bij vaststelling massa-balans

Wij stellen hiertoe samen met u een handboek op of integreren deze werkwijzen in uw bestaande handboek.

Download Kleemans

Downloads

We hebben diverse downloads beschikbaar op onze website. Mogelijk zit hier een interessante download voor u bij.

Heeft u het gevoel dat Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?