ISO-14001

ISO-14001

Achtergrond

ISO-14001 is een internationale norm met eisen voor een milieumanagementsysteem. De norm helpt organisaties om hun milieuprestaties te verbeteren door ze te laten nadenken over mogelijkheden voor efficiënter energiegebruik en afvalreductie. Daarnaast is de norm sterk gericht op het voldoen aan eisen van belanghebbenden, zoals overheid, klanten, medewerkers en omgeving.

Van organisaties wordt verwacht dat ze goed nadenken over milieugerelateerde zaken, zoals afval, geluid, lucht- en bodemvervuiling, water-, brandstof- en energieverbruik.

Revisie in 2015

Zoals alle andere ISO-standaarden wordt ook de ISO-14001 periodiek geëvalueerd en eventueel herzien. In 2015 heeft een update plaatsgevonden. Daarmee blijft de norm in lijn met ontwikkelingen in de wereld om ons heen. Denk aan klimaatverandering en duurzaamheid, maar ook aan ontwikkelingen binnen ISO zelf. De ISO-14001-norm heeft nu eenzelfde opzet als de andere ISO-normen, waardoor ze beter op elkaar aansluiten.

Overgang certificaten naar ISO-9001:2015 en ISO-14001:2015 – NEN

Certificaten die onder accreditatie zijn uitgegeven op basis van ISO-14001:2004 zijn niet meer geldig na 15 september 2018. De verloopdatum van de certificaten die in de overgangsperiode zijn uitgegeven, is uiterlijk 15 september 2018.

Toepassingsgebied

ISO-14001 is toepasbaar op alle typen organisaties, van elke omvang en binnen elke sector.

Hoe kunt u zich voorbereiden?

Op de website van ISO: http://www.iso.org/iso/introduction_to_iso_14001.pdf kunt u meer achtergrondinformatie over deze norm terugvinden.

Begeleidingsmogelijkheden

Kleemans kan uw organisatie begeleiden bij het opzetten van een ISO-14001-handboek, het certificeerklaar maken van uw organisatie, het ondersteunen bij onderhoud of update van uw bestaande ISO-14001-systeem, en het trainen van uw medewerkers conform de ISO-14001-eisen.

Download Kleemans

Downloads

We hebben diverse downloads beschikbaar op onze website. Mogelijk zit hier een interessante download voor u bij.

Heeft u het gevoel dat Kleemans u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?