Zorginstituut stelt indicatoren vast

08 jun Zorginstituut stelt indicatoren vast

Zorginstituut stelt indicatoren van Zorgstandaard Integrale Geboortezorg vast

Zorginstituut Nederland heeft de indicatoren die behoren bij de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg op 1 juni 2017 vastgesteld. In deze standaard wordt voor elke fase van de zwangerschap de noodzakelijk geachte zorg voor de zwangere beschreven. Met de indicatoren kan de kwaliteit van de geleverde geboortezorg nu ook daadwerkelijk worden gemeten. Daarmee is de zorgstandaard compleet en kunnen de betrokken partijen deze nu volledig invoeren.

Inzicht in kwaliteit geleverde geboortezorg

Indicatoren geven inzicht in de kwaliteit van de verleende zorg. De indicatoren die behoren bij de Zorgstandaard Integrale Geboortezorg, zijn onderverdeeld in drie categorieën:

1. Zorginhoudelijke indicatoren: wat zijn de uitkomsten van de geboortezorg? Bijvoorbeeld: hoeveel bevallingen vinden er thuis plaats en hoeveel in het ziekenhuis?
2. Cliëntervaringsindicatoren: hoe hebben zwangeren de geboortezorg ervaren?
3. Klantpreferente indicatoren: wat vinden zwangeren belangrijk in de geboortezorg?

Van de uitkomsten kunnen zorgaanbieders leren en hun werk waar mogelijk verbeteren. Voor zwangeren wordt het maken van keuzes voor een zorgaanbieder hierdoor gemakkelijker. Verzekeraars kunnen de informatie gebruiken bij het contracteren van zorgaanbieders.

U kunt het document (Indicatorenset Integrale Geboortezorg ) downloaden via onze website.Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?