De nieuwe NEderlandse Norm (NEN) voor veiligheidsmanagement in de Zorg

10 aug De nieuwe NEderlandse Norm (NEN) voor veiligheidsmanagement in de Zorg

Ook wel NEN 8009 genoemd is onlangs samengesteld door de Nederlandse Vereniging van ziekenhuizen (NVZ), de Federatie van Medisch Specialisten (FMS), Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland (V&VN), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), zorgprofessionals en het Nederlandse Normalisatie-instituut. Deze norm vervangt de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8009 (2014).

De positieve technische eisen uit de NTA norm zijn overgenomen in de nieuwe NEN 8009. Daarnaast vult de NEN 8009 de eisen uit de NTA 8009 aan met veiligheidsgericht denken, om zo ruimte voor een goede balans tussen risicobeheersing en denken in kansen te creëren. De nieuwe NEN 8009 beschrijft de basiseisen voor een veiligheidsmanagementsysteem voor ziekenhuizen en instellingen die ziekenhuiszorg verlenen, gericht op het beheersen van risico’s. Focus ligt met name op het benutten van kansen en het minimaliseren van schade aan patiënten.

Omdat de zorg een complexe omgeving is waar geen garantie gegeven kan worden dat er nooit iets fout gaat, is deze norm ontwikkeld om een bewustwording te creëren binnen de zorginstelling op mogelijke risico’s en de beheersing daarvan.

Door jarenlange ervaring en de onafhankelijke blik zijn we u graag van dienst om de risico’s binnen uw organisatie in kaart te brengen en kunnen we u begeleiden naar de juiste beheersmaatregelen.Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?