Zomerse Nieuwsbrief Zorg

23 jul Zomerse Nieuwsbrief Zorg

Bent u HACCP proof?

Wanneer u als zorginstelling actief bent met het verstrekken van voedsel, zal u dit op een geschikte wijze willen verzorgen. Hierop zijn de HACCP-principes van toepassing. Deze HACCP-principes zijn speciaal voor zorginstellingen uitgewerkt in hygiënecodes.

Op de website van het Voedingscentrum kunt u deze hygiënecodes (tijdelijk) gratis downloaden:

U gebruikt de Hygiënecode voor woonvormen als een kleine groep bewoners  waar zo veel mogelijk een ‘gewoon’ huishouden gevoerd wordt. Er worden activiteiten samen gedaan, zoals;

 • samen eten,
 • boodschappen doen,
 • samen koken of assisteren,
 • afwassen of bestellen
 • eten opwarmen.

U gebruikt de Hygiënecode voor zorginstellingen en Defensie als er complexe handelingen uitgevoerd worden, zoals;

 • het koelen en opwarmen van meerdere maaltijden en het portioneren van maaltijden.
 • de bewoners zijn niet betrokken bij het klaarmaken van het eten.

Is het onduidelijk welke keuze u moet maken dan kan de beslisboom op de website van het voedingscentrum u vast verder helpen.

Eén van de onderdelen van de hygiënecode is dat u zelf jaarlijks moet beoordelen of u nog aan de richtlijnen voldoet. Op de website van het Voedingscentrum is het mogelijk om hier een checklist voor te downloaden. Dit mag u dus zelfstandig uitvoeren. Uit onafhankelijk oogpunt heeft het zeker voordelen om dit door een onafhankelijke deskundige te laten toetsen. Hierbij zijn wij u graag van dienst!

 • Het kan erg verfrissend zijn om een externe naar uw situatie te laten kijken.
 • U gaat daarmee bedrijfsblindheid tegen.
 • Daarnaast kunnen we direct met u meedenken over en helpen bij een oplossingsrichting.

HKZ Zorg & Welzijn update

Begin mei heeft het college van Deskundigen van HKZ de HKZ-norm Zorg & Welzijn goedgekeurd.

In het verleden was het vaak zo dat organisaties die zich HKZ lieten certificeren dit moesten doen met meerdere normen. Met de komst van Zorg & Welzijn kan volstaan worden met één. Hoewel beide opties nog steeds mogelijk zijn heeft het voordelen om alleen te certificeren voor Zorg & Welzijn;

 • de norm is gebaseerd op het gedachtegoed van ISO 9001;
 • de eigen regie van de cliënt;
 • aandacht voor het sociale netwerk;
 • ruimte voor professionele vrijheid;
 • veiligheidscultuur;
 • relevante eisen uit de Governance Code Zorg.

Bij het ontwikkelen van deze norm werd duidelijk dat ook de manier waarop getoetst moest worden belangrijk is. Dit is in deze norm ook meegenomen

 • De mogelijkheid om een organisatie met een goedwerkend kwaliteitsmanagement systeem ‘te belonen’ waarbij de frequentie van vervolgaudits minder wordt.
 • De mogelijkheid om het centraal schemabeheer door HKZ te gebruiken om ook themagericht te auditen. Afhankelijk van bijvoorbeeld de actualiteit of behoeften vanuit een bepaalde branche.
 • De erkenning van andere betrouwbare systemen van toetsing waarmee overlap in toetsing voorkomen word.

Kwaliteitskader Wijkverpleging goedgekeurd door het Zorginstituut – de cliënt staat centraal

Onlangs is door het Zorginstituut Nederland het nieuwe Kwaliteitskader voor de Wijkverpleging goedgekeurd en opgenomen in het Register; De cliënt staat centraal. Wat cliënten zelf nog willen en kunnen vormt het uitgangspunt voor het bieden van de juiste zorg en ondersteuning. Of de zorg voldoet, wordt bepaald door de cliënt. 

Het afgelopen jaar heeft Zorginstituut Nederland in samenwerking met zorgprofessionals, brancheorganisatie ActiZ, Branchebelang Thuiszorg Nederland, Patiëntenfederatie Nederland, V&VN en Zorgverzekeraars Nederland hard gewerkt aan het opstellen en vastleggen van een Kwaliteitskader voor de wijkverpleging.

Centraal in het Kwaliteitskader staat het bieden van cliëntgerichte zorg. Er wordt veel waarde gehecht aan het inzichtelijk hebben van en inspelen op cliëntervaringen en cliënttevredenheid, om zo de zorg continu te kunnen verbeteren.

Op welke manier het meten van de kwaliteit van zorg vanuit het perspectief van de cliënt precies opgepakt kan gaan worden, is nog niet vastgesteld in het Kwaliteitskader. Daar zijn de betrokken partijen nog over in beraad, in de tweede helft van 2018 gaan zij aan de slag met het vaststellen van geschikte meetinstrumenten. Wel is al duidelijk dat de patiëntervaringen objectief uitgevraagd zullen gaan worden door onafhankelijke partijen.

Kleemans heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van clienttevredenheidsonderzoeken. Heeft u  behoefte aan advies en ondersteuning op dit vlak? Informeert u dan zeker eens bij ons naar de mogelijkheden, wij zijn u graag van dienst!

Kleemans wenst u een hele fijne zomer!


Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?