Wijzigingen BRC Agents & Brokers Issue 2

08 aug Wijzigingen BRC Agents & Brokers Issue 2

Zoals aangekondigd in een eerder nieuwsbericht , is onlangs een nieuwe versie van de BRC Agents & Brokers norm gepubliceerd (issue 2).

Onderstaand een opsomming van de belangrijkste wijzigingen in de norm:

  • Aan de norm zijn eisen toegevoegd op het vlak van food defense en food fraud (product authenticiteit).
  • Normeisen met betrekking tot het voldoen aan klanteisen zijn aangescherpt.
  • Eisen welke betrekking hebben op de frequentie waarmee traceerbaarheidstesten uitgevoerd dienen te worden zijn aangepast, in sommige gevallen dient vaker dan jaarlijks een test uitgevoerd te worden.
  • Bij leveranciers die niet over een voedselveiligheidscertificaat beschikken dient voortaan de effectiviteit van het traceerbaarheidssysteem geverifieerd te worden.
  • Normeisen met betrekking tot de goedkeuring van leveranciers zijn aangescherpt. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen producten die als low-risk bestempeld worden en producten die niet als low-risk bestempeld worden.
  • Indien producten ingekocht worden bij handelsbedrijven, dient voortaan de identiteit van de producent, verwerker of verpakker van het product bekend te zijn.
  • Eventuele mogelijke uitzonderingen t.a.v. de inkoop procedure dienen beschreven te worden. Hier kan bijvoorbeeld gedacht worden aan klanten die eisen dat producten bij een bepaalde leverancier ingekocht worden.
  • Er moet een op risico’s gebaseerd plan zijn om te verifiëren of producten conform specificatie en conform wettelijke eisen zijn. Eisen hieromtrent zijn aangescherpt.
  • Aan de norm zijn eisen toegevoegd omtrent de omgang met calamiteiten.

 

De nieuwe versie van de BRC Agents & Brokers norm kan gratis gedownload worden via de BRC Bookshop.

Heeft u behoefte aan hulp en ondersteuning om te kunnen voldoen aan de eisen van de nieuwe versie van de norm, dan helpen de adviseurs van Kleemans u graag.Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?