Wijzigingen BRC Broker versie 3

17 nov Wijzigingen BRC Broker versie 3

De laatste versie van de BRC Broker is gepubliceerd op 01 oktober 2021. De nieuwe versie van de norm, een Interpretation Guideline en de Guide to Key Changes zijn nu beschikbaar in de BRCGS Store en in de BRC Participate.

Door de normen te herzien, zorgt BRC ervoor dat ze de nieuwste trends en activiteiten in de branche, praktische ervaringen en best practices uit de branche blijven volgen. Er is een voortdurende toename van het aantal BRC Broker gecertificeerde bedrijven. Momenteel zijn dat er ongeveer 850 gecertificeerde bedrijven in 27 landen.

Overzicht van de wijzigingen

Het grootste deel van de eisen is ongewijzigd. Er zijn met name wijzigingen doorgevoerd om meer duidelijkheid te verschaffen.

  1. Consistentie met andere BRCGS-normen die goede praktijken weerspiegelen die zijn geleerd van andere BRCGS-normen.

Zaken die vanuit andere normen goed zijn gebleken om te verduidelijken zijn nu ook hier doorgevoerd, zoals bijv. m.b.t. de planning van interne audits (tenminste 2 interne audits verdeeld over het jaar) en aandacht voor beheer van digitale handboeken.

  1. Het verminderen van de blootstelling aan fraude en het bieden van vertrouwen in robuuste systemen om te beschermen tegen fraude die verder terug in de toeleveringsketen wordt gepleegd.

De focus op product fraude is vergroot.

  1. De goedkeuringsclausules voor leveranciers en dienstverleners zijn uitgebreid.

Meer aandacht voor de actuele thema’s. Ook dient de beoordeling van het risico van de leverancier regelmatiger herzien te worden (minimaal iedere 3 jaar en bij issues). Ook specifiekere eisen m.b.t. eventueel gehanteerde questionnaires.

  1. Uitbreiding van de eisen voor de productveiligheidscultuur.

Een nieuwe paragraaf omtrent dit thema is toegevoegd. Er dient een plan te komen en monitoring dient plaats te vinden.

  1. Beheer van incidenten, terugroepacties en het uit de handel nemen van producten om de impact te minimaliseren. Extra aandacht voor informeren certificeerder.
  2. Corrigerende maatregelen, preventieve maatregelen en updates van de aandacht voor oorzaakanalyse. Ook specifiek bij plaatsvinden van incidentenaandacht voor een oorzaakanalyse.
  3. Updates van de aanvullende vrijwillige module over de Amerikaanse Food Safety Modernization Act (FSMA)

Tijdlijn van publicatie

Zoals bij alle herzieningen van BRC, moet er een overgangsperiode zijn tussen de publicatie van de Standaard en de volledige implementatie van de norm. Daarom zullen, na de publicatie op 01 oktober 2021, certificeringsaudits tegen Issue 3 beginnen vanaf 1 april 2022. Alle certificaten van vóór deze datum zijn geldig voor de periode die op het certificaat is vermeld.Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?