Voedselveiligheidscultuur

24 jun Voedselveiligheidscultuur

Binnen de voedselveiligheidsnormen en sinds kort ook binnen de Europese wetgeving (EG 852/2004, bijlage 1) is voedselveiligheidscultuur een belangrijk thema geworden.

Cultuur omvat de normen en waarden van uw organisatie. Het is een essentiële voorwaarde dat de voedselveiligheidscultuur in een organisatie optimaal is om een voedselveiligheid te kunnen garanderen. Hoe beter de cultuur is in uw organisatie, en hiermee de bewustwording van uw personeel, hoe kleiner de kans is op rampscenario’s zoals recalls.

Dit is wat de wetgeving hierover zegt:

Voedselveiligheidscultuur

1. Exploitanten van levensmiddelenbedrijven zorgen voor het opzetten, in stand houden en bewijzen van een passende voedselveiligheidscultuur door aan de volgende voorschriften te voldoen:

 • (a) engagement van het management, overeenkomstig punt 2, en alle werknemers voor de veilige productie en distributie van levensmiddelen;
 • (b) leiderschap met het oog op de productie van veilig voedsel en het betrekken van alle werknemers bij voedselveiligheidspraktijken;
 • (c) bewustzijn van de gevaren voor de voedselveiligheid en van het belang van voedselveiligheid en -hygiëne bij alle werknemers in het bedrijf;
 • (d) open en duidelijke communicatie tussen alle werknemers in het bedrijf, binnen een activiteit en tussen opeenvolgende activiteiten, met inbegrip van communicatie over afwijkingen en verwachtingen;
 • (e) de beschikbaarheid van voldoende middelen om de veilige en hygiënische omgang met levensmiddelen te waarborgen.

2. De beheersverbintenis omvat:

 • (a) ervoor zorgen dat de rollen en verantwoordelijkheden binnen elke activiteit van het levensmiddelenbedrijf duidelijk worden gecommuniceerd;
 • (b) de integriteit van het voedselhygiënesysteem handhaven wanneer wijzigingen worden gepland en uitgevoerd;
 • (c) verifiëren dat de controles tijdig en efficiënt worden uitgevoerd en dat de documentatie actueel is;
 • (d) zorgen voor passende opleiding en toezicht voor het personeel;
 • (e) de naleving van de relevante wettelijke voorschriften waarborgen;
 • (f) een voortdurende verbetering van het systeem voor het beheer van de voedselveiligheid van het bedrijf aanmoedigen, in voorkomend geval, rekening houdend met ontwikkelingen op het gebied van wetenschap, technologie en beste praktijken.

3. Bij de toepassing van de voedselveiligheidscultuur wordt rekening gehouden met de aard en de omvang van het levensmiddelenbedrijf.”.

In de praktijk betekent dit dat u moet nadenken over de relevante aspecten die samenhangen met voedselveiligheidscultuur binnen uw bedrijf. U kunt daarbij denken aan het besef en het bewustzijn van medewerkers ten aanzien van voedselveiligheid, de wijze waarop binnen de organisatie communicatie over voedselveiligheid plaatsvind, het belang en de urgentie dat het management geeft aan voedselveiligheid, etc..

Vanuit de voedselveiligheidsnormen zoals BRC wordt daarnaast ook een plan verwacht om de voedselveiligheids- en kwaliteitscultuur te verbeteren. In dit plan moeten activiteiten staan die meetbaar zijn en werken volgens het plan, do, check, act principe. Alle afdelingen in uw bedrijf die betrokken zijn bij de voedselveiligheid dienen te worden opgenomen in uw voedselveiligheids- en kwaliteitscultuurplan. Tevens dient er een klokkenluidersregeling te komen. Waar medewerkers bezorgdheden omtrent veiligheid, wettelijkheid of veiligheid van het product kunnen melden.

 

Wilt u meer weten hierover of zoekt u ondersteuning? Neemt u dan contact op met ons op!Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?