Vervangingsregelingen

03 aug Vervangingsregelingen

Beheersing vaardigheden op sleutelposities
Het is voor de continuïteit van bedrijven van essentieel belang dat ze hun sleutelfuncties goed geborgd hebben. Dat wil zeggen dat deze functies continu uitgevoerd moeten kunnen worden.  Een organisatie kan altijd te maken krijgen met uitval door bijvoorbeeld zwangerschap of vertrek van medewerkers.

Om continuïteit mogelijk te maken zult u eerst de belangrijkste functies in beeld moeten brengen. De 2e stap is om voor die functies te bepalen welke kwalificaties, vaardigheden, certificaten, etc. nodig zijn. Door dan vervolgens de vereiste kennis / kwalificaties te matchen met de aanwezige kwalificaties, vaardigheden, certificaten, etc. en de vraag te stellen of aanwezige kwalificaties, vaardigheden voldoende beheerst worden (competent of niet competent), ontstaat er een competentiematrix waarmee u in staat wordt gesteld snel te beoordelen waar behoefte is aan aanvullende training of instructie.

Hieronder een simpel voorbeeld van een competentiematrix

Functiecompetentie 1competentie 2competentie 3
medewerker 1competentniet competentniet competent
medewerker 2niet competentcompetentcompetent
medewerker 3competentcompetentcompetent

Per functie dienen tenminste 2 medewerkers voldoende competent te zijn op de belangrijkste onderdelen. Dit zal dan leiden tot een intern opleidingsplan op individueel niveau.

Voor de belangrijkste competenties kunt u een aantal vaste trainingen ontwikkelen die u dan als onderdeel van inwerkprogramma’s aan medewerkers kunt geven.Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?