Veiliger eten met de nieuwe ISO 22000

17 jul Veiliger eten met de nieuwe ISO 22000

Eerder deze maand is de nieuwe versie van de ISO 22000 uitgekomen. Omdat de laatste versie uit 2005 stamt, is het nodig tijd voor een update!

In de praktijk blijkt dit uit de definities van de verschillende termen, zoals PRP en O-PRP. Deze konden verschillend geïnterpreteerd worden wat spraakverwarring en onjuiste maatregelen tot gevolg kon hebben. Een andere belangrijke wijziging is de introductie van de HLS structuur.

Op 26 september organiseert NEN een congres in het kader van de introductie van de nieuwe versie van de ISO 22000 norm en de gevolgen daarvan.
In de ochtend zal vooral een plenaire sessie centraal staan waarbij diverse stakeholders uit de voedselketen  hun visie delen over hoe zij naar de nieuwe versie aankijken  en welke gevolgen zij hieraan verbinden.
De middag zal vooral een meer interactief karakter hebben, waarbij experts uit de sector u dieper meenemen in de materie. Centraal staan de volgende thema’s:

  • Toepassen van ISO 22000: denken vanuit risico’s en kansen.
  • Termen en definities in de praktijk: wat is een PRP, O-PRP en CCP?
  • Relatie tussen ISO 22000 en BRC, IFS, HACCP en integratie van systemen.
  • Sectorspecifieke ISO 22000 invulling: ISO/TS 22002 – Transport & Storage.

Kleemans zal, als vast lid van de normcommissie voor de ISO 22000, in de middag ook een bijdrage leveren door de sessie over de relatie tussen de ISO 22000 en de andere normen voor u te verzorgen.

Heeft u interesse om aanwezig te zijn? Op de volgende pagina vindt u meer informatie:
https://www.kleemans.nl/agenda/congres-de-nieuwe-iso-22000/

 Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?