Uitvoeren van een contextanalyse voor GMP+2020

07 jul Uitvoeren van een contextanalyse voor GMP+2020

Een van de nieuwe elementen in de nieuwe versie van de GMP+-norm, de GMP+ Feed Certification scheme 2020, is opgenomen in hoofdstuk 4 van deze norm.

De norm zegt hierover het volgende:

4. De context van het GMP+ gecertificeerde bedrijf

Elk GMP+ gecertificeerd bedrijf maakt deel uit van de wereldwijde diervoeder- en levensmiddelen keten. Het gecertificeerde bedrijf moet zich daarom zeer bewust zijn van deze positie. Dit heeft niet alleen betrekking op de locaties waar diervoederactiviteiten plaatsvinden, maar ook waar de GMP+ FSA geborgde producten van het bedrijf op de markt worden gebracht.

4.2. De Behoeften en Verwachtingen van belanghebbende partijen begrijpen

Het GMP+ gecertificeerde bedrijf moet waarborgen dat de geleverde producten en diensten voldoen aan de van toepassing zijnde voorwaarden van het GMP+ FC-scheme en de behoeften van de betrokken belanghebbenden.

Voor bedrijven die al gecertificeerd zijn voor een ISO-norm, zoals ISO9001 of ISO22000, si dit geen nieuw onderwerp. Voor bedrijven die hier nog niet eerder mee te maken hebben gehad kan dit een lastig onderwerp zijn.

Wat is de context van een organisatie nu eigenlijk precies?

De context van de organisatie is de omgeving waarin de organisatie zich bevindt. Dus simpel gezegd: met wie heb je allemaal te maken en wat zijn de wederzijdse verwachtingen/behoeften.

Maar hoe doe je dat dan?

Vanuit onze ruime ervaring in het begeleiden van bedrijven bij ISO-certificering hebben we een inmiddels vele malen beproefde methode bedacht.

Voor de beoordeling van “Behoeften en Verwachtingen van belanghebbende partijen” kun je gebruik maken van een tool (Pro-aQt), zoals wij die hanteren, maar het kan ook in een excelbestand als je dat fijner vind.

De eerste vraag hierbij is. Wie zijn dan die belanghebbenden?

Hieronder een voorbeeld van mogelijke belanghebbenden voor uw bedrijf waar u dus rekening mee moet houden.

Per belanghebbende gaat u vervolgens bepalen wat de wederzijdse eisen en verwachtingen zijn. Ingevuld zou dat er dan als volgt uit kunnen zien:

Is er sprake van een potentieel Issue?

Uiteindelijk is dit de vraag waar het eigenlijk om draait. Hebben we een probleem hier of niet?

Voldoen we wederzijds aan alle eisen en verwachtingen?

Zo ja, dan is er geen sprake van een potentieel issue.

Zo nee, dan is er wel sprake van een potentieel issue.

Indien er sprake is van een potentieel issue zult u moeten beoordelen of het ook echt een probleem is en er actie vereist is of niet. Indien er actie vereist is kunt u dit verder opvolgen.

 

Hulp nodig? Of interesse in onze tool?

Uiteraard kunnen we u hierbij ondersteunen!

Mogelijk heeft u ook interesse in de door ons gehanteerd tool.

Neemt u dan gerust contact met ons op of voor de tool, neem eens een kijkje op de website van Pro-aQt.Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?