Bijeenkomst Tag

Kleemans Nieuwsbrief november 2018 | Kennisbijeenkomst AVG maatregelen opnemen in uw ISO managementsysteem 30 november a.s. | Ervaringen ISO 9001:2015 transitie | Overstap naar ISO 45001 | Interne audits "nieuwe stijl".Klik hier voor de nieuwsbrief....

U heeft een droom, uw eigen visie op zorgU wilt het graag anders doen in de zorgU gelooft in tijd en aandacht voor uw cliëntHoe dit te vertalen naar een concreet plan voor uw eigen zorgonderneming?KenniZ Start-up biedt de startende zorgondernemer in Nederland het...

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacy wetgeving (AVG) in werking. Deze wet stelt hogere eisen aan uw organisatie met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens van uw cliënten / patiënten. De Autoriteit Persoonsgegevens kan hoge boetes opleggen in geval van datalekken of...

Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?