Opleidingen

05 aug Opleidingen

Opleiden van medewerkers

In een vorig artikel hebben we het gehad over een competentiematrix. Dat is een overzicht van alle medewerkers, de competenties die per functie vereist zijn en de beoordeling van het bestande niveau van de betreffende medewerkers op de betreffende competentie. Daar komt dan vervolgens een bepaalde behoefte uit voort waar invulling aan gegeven moet worden. Door dit per medewerker in kaart te hebben ontstaat er een opleidingsplan.

 

Hoe een opleidingsplan in te vullen?

  • On the job training
  • Veel van de competenties die medewerkers moeten beheersen worden “on the job” aangeleerd. Hier is vaak geen vastlegging van. Een simpele oplossing kan zijn dat u een lijstje bij gaat houden van welke “on the job” instructies u heeft gegeven aan wie op welk moment. Daarmee ontstaat er aantoonbaarheid.

 

  • Trainingssessies 
  • Over belangrijke thema’s kunt u een groepje medewerkers tegelijk trainen. Dit is goed voor de interactie en gezamenlijke kennisdeling.

 

  • Online training intern
  • Het is vrij eenvoudig om zelf via een tool e-learnings of leerlijnen te ontwikkelen die u medeweerkers op hun eigen tempo en op een voor hen passend moment kunt laten volgen. Dit kan dan in uw eigen huisstijl en met uw eigen specifieke praktijkvoorbeelden.

 

  • Training extern
  • Door externe partijen zijn al veel trainingen ontwikkeld. Deze zijn via internet te vinden.

 

Hulp door Kleemans

Kleemans heeft samen met haar dochteronderneming Pro-aQt BV tools ontwikkeld waarmee bedrijven zelf e-learnings op kunnen zetten. Dat kunnen losse e-learnings zijn, maar we kunnen ook een complete omgeving voor u opzetten waarin meerdere E-learnings voor uw bedrijf worden opgenomen.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan eens vrijblijvend contact met ons op.

 Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?