Nieuwsbrief Kwartaal 2 Zorg 2018

09 mei Nieuwsbrief Kwartaal 2 Zorg 2018

AVG Privacy

Vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG privacywetgeving) in werking. De AVG is de Nederlandse naam voor de Europese privacywetgeving. Deze AVG Privacywetgeving stelt strenge eisen aan organisaties met betrekking tot de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerken en in beheer hebben.

 Het niet voldoen aan de eisen van de AVGprivacy levert risico’s op voor uw  organisatie, zoals   imagoschade,  hoge boetes of zelfs een verbod om  nog langer  bepaalde persoonsgegevens te   verwerken. Kleemans organisatieadvies is al jaren actief  op dit vlak om samen met  organisaties de technische en   organisatorische maatregelen te   implementeren om aan deze eisen te kunnen voldoen. Kleemans organisatieadvies geeft u graag advies en ondersteunen u bij het bepalen en doorvoeren  van de noodzakelijke  aanpassingen in uw beleid, processen en systemen. Belangrijk hierbij is dat uw medewerkers op de hoogte zijn van de veranderingen in de AVG privacywetgeving en hier in hun dagelijkse werk rekening mee gaan houden.

In één dag (8 uur) kunt u door Kleemans organisatieadvies een PrivacyScan laten uitvoeren. Dit betreft een assessment waarbij de risico’s, op basis de gegevens in uw organisatie, geïdentificeerde worden.
Kosten hiervoor zijn € 995,-. U ontvangt van ons een rapport met bevindingen waarin gelijk maatregelen worden voorgesteld. U geeft aan welke maatregelen u al geïmplementeerd heeft en welke deels of misschien nog niet. Kleemans organisatieadvies biedt u eventueel hulp bij het implementeren van de organisatorische en technische maatregelen.

HKZ Zorg & Welzijn

Binnen de nieuwe HKZ certificatie norm Zorg & Welzijn komt een regeling voor tijdreductie. In praktijk betekent dit dat er rekening wordt gehouden met andere certificaten en toetsingen. Ook zal er een beloning komen (in de vorm van tijd) voor organisaties met een volwassen systeem.

Hoewel de norm inmiddels is vastgesteld is de tijdreductieregeling dit nog niet. Om die reden zal de nieuwe certificatie norm daarom ook pas in mei/juni van dit jaar gepubliceerd worden. Deze certificatie norm is niet gelijkwaardig aan ISO 9001-certificering en misschien nog belangrijker, de certificatie norm is niet geaccrediteerd. Een punt waar veel certificatiebureaus mee worstelen. Wanneer het wordt toegestaan om ongeaccrediteerd deze norm te kunnen toetsen is dat mogelijk een begin voor meerdere initiatieven.

KenniZ seminar ‘Dag van de Zorgondernemer’

Op woensdag 20 juni 2018 wordt het KenniZ seminar ‘De dag van de Zorgondernemer’ met als centraal thema ‘Samen groeien door samen te doen’ in Nederland georganiseerd. Dit jaar op een unieke locatie in Utrecht, ‘Fort aan de Klop’.

Het belooft een inspirerende dag te worden met de IGJ als hoofdspreker en diverse zorginhoudelijke workshops.

De veranderlijke wetgevingen en kwaliteitskaders hebben gezorgd voor nieuwe uitdagingen. De belangrijke zorgthema’s van 2018 worden tijdens de workshops besproken. Daarnaast ontvangt u praktische handvatten zodat u er direct mee aan de slag kunt.

Deze dag vormt u samen met uw collega zorgondernemers en de KenniZ deskundigen het lerende netwerk.

Reserveer 20 juni in uw agenda en schrijf u vandaag nog in! Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, vol = vol.

Bent u Premium Lid van KenniZ? Dan kunt direct twee deelnemers van uw zorgorganisatie gratis aanmelden.

Voor wie?
Voor alle zorgondernemers in Nederland die graag met elkaar aan de slag gaan om de kwaliteit van zorg te verbeteren en borgen. Inschrijving is voorbehouden aan personen die werkzaam zijn binnen een zorgorganisatie en leden van cliëntenraden.

Dagprogramma

09.30 uur  Ontvangst met koffie/thee

10.00 uur  Welkom en gastspreker mevrouw drs. K. (Korrie) Louwes, hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg

r 300x299 LOUWES8 copy copy copy Korrie Louwes is hoofdinspecteur Maatschappelijk Zorg bij de   Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Het domein   Maatschappelijke Zorg bestaat uit  verschillende eenheden die   zich richten op toezicht en handhaving, het zogeheten ‘primair   proces’. Hieronder valt de Verzorging & Verpleging, Landelijk   meldpunt zorg, Gehandicaptenzorg, Geestelijke gezondheidszorg en Netwerkzorg & Preventie. Deze eenheden hebben elk een manager. Korrie Louwes is  als hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg eindverantwoordelijk voor deze eenheden en voor de eenheid Meldpunt IGJ.

12.00 uur  Gezamenlijke netwerklunch

13.00 uur  Inhoudelijke workshops rondom de thema’s. In de middag heeft u de gelegenheid om drie workshops te volgen. Samen met andere zorgondernemers gaat u interactief aan de slag onder begeleiding van een thema expert. Op basis uw opgegeven voorkeur en beschikbaarheid wordt u ingedeeld. U kunt kiezen uit:

 • Fiscale- & juridische actualiteiten in de zorg
 • Het kwaliteitsverslag; meten, monitoren en leren van cliëntervaringen
 • Slimmer declareren begint bij contracteren
 • Verantwoorde personeelsplanning
 • AVG-wetgeving in de praktijk (met ICT-lab)
 • Muziek als communicatie middel bij mensen met dementie
 • Marktverkenning voor een (nieuwe) zorglocatie
 • Hospitality in de zorg
 • Cliëntervaringen (opzetten van tevredenheidonderzoek)
 • Hygiene- & infectiepreventie: Hygiene Kontakt Medewerkers
 • Medicatieveiligheid
 • Kracht van de overdracht
 • (Zorg)subsidies

En bezoek de KennZ innovatiemarkt waar u nieuwe producten, diensten & bijzondere organisaties treft die u graag ondersteunen bij het leveren van kwalitatieve & veilige zorg, dagbesteding en woonomgeving.

16.00 uur  Centrale afsluiting & borrel

Tijdens het seminar zijn er naast de sprekers ook diverse deskundigen van KenniZ aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Datum, tijd en locatie

 • Datum: Woensdag 20 juni 2018
 • Tijd: 09.30-17.00 uur
 • Locatie: Fort aan de Klop
 • Bezoekadres: 1e Polderweg 4, 3563 MC Utrecht
 • Het aantal plekken is beperkt: vol = vol
 • Indien u zich heeft aangemeld maar toch niet aanwezig kunt zijn, graag tijdig (24 uur van tevoren) afmelden bij het secretariaat van KenniZ. Bij no-show zonder afmelding worden er annuleringskosten (99,00 euro (excl. btw) per persoon) in rekening gebracht.
Het belooft een inspirerende dag te worden met de IGJ als hoofdspreker en diverse zorginhoudelijke workshops. Deze dag vormt u samen met uw collega zorgondernemers en de KenniZ deskundigen het lerende netwerk.  Bent u Premium Lid van KenniZ? Dan kunt direct twee deelnemers van uw zorgorganisatie gratis aanmelden.

Reserveer 20 juni in uw agenda en schrijf u vandaag nog in! Er zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, vol = vol
Nu inschrijven: https://lnkd.in/gw8i6H5Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?