Nieuwsbrief Kwartaal 2 voedselveiligheid 2018

08 mei Nieuwsbrief Kwartaal 2 voedselveiligheid 2018

Microbiologische criteria (NVWA informatieblad 85) Listeria-beheersing

Listeria is een onderwerp waar veel aandacht voor is, zo ook binnen Kleemans organisatieadvies.

Infoblad 85 van de NVWA is aangepast en de aandacht voor Listeria beheersing is toegenomen. Als u een product produceert dat gevoelig is voor Listeria moet u conform EG 2073/2005 testen uit laten voeren op elke productiebatch vóór vrijgave.
Producten zijn gevoelig als ze een PH hebben groter dan 4,4 een AW kleiner dan 0,9, 92, 8 en een THT groter dan 5 dagen. Daarnaast zal een product “kant & klaar” moeten zijn. Uitgangspunt is de minst effectieve wijze van bereiding door de consument.

Alternatief  voor batchcontrole is dat door een onderbouwing uitgroei van Listeria groei aantoonbaar kan worden uitgesloten. Die onderbouwing kan worden gegeven via computermodellen of via challengetesten door een erkend laboratorium. Computermodellen hiervoor zijn gratis beschikbaar. Challengetesten zijn namelijk vrij kostbaar.

De volgende beslisboom kan u helpen het beheersniveau vast te stellen.

Vereenvoudiging beslisboom beheersing Listeria monocytogenes Kleemans

AVG Praktijkcase

Binnen veel voedselveiligheidssystemen, zoals BRC en IFS, wordt een bezoekersregistatie bijgehouden. Hoe kan je hier praktisch mee om gaan in het licht van de AVG?

 • Het registreren van bezoekers is toegestaan (bescherming vitaal belang van bezoeker omdat in geval van calamiteiten bekend is wie er in het pand zijn, zwaarwegend belang voor organisatie is beveiliging van mensen en middelen)
 • Verzamel niet meer dan nodig is voor het doel (wat staat er op de lijst aan gegevens die niet noodzakelijk zijn, maar waar wel
  misbruik van kan worden gemaakt)
 • Zorg ervoor dat lijsten met bezoekers binnen bepaalde tijd (24 uur / 48 uur) worden weggegooid (niet langer identificeerbaar dan nodig).
 • Bekijk of er een plaats te vinden is voor de bezoekersregistratie waar toezicht mogelijk is.

Het gaat om het zorgvuldig afwegen van belangen (belang voor organisatie m.b.t. beveiliging / reageren in geval van calamiteiten versus bescherming privacy).

Benieuwd of er nog meer issues zijn zoals deze? Laat Kleemans organisatieadvies een PrivacyScan uitvoeren en u bent met een dag op de hoogte!

IFS Logistics 2.2

1 juni 2018 is de datum dat IFS Logistics 2.2 van kracht wordt.

De meest relevante wijzigingen van 2.1 naar 2.2 zijn:

 • Mogelijkheid om IFS Logistics-audits onaangekondigd uit te voeren
 • Nieuwe eis met betrekking tot voedselfraude
 • Kleine aanpassingen aan bestaande vereisten
 • Opname van het Erratum
 • Beschrijving van de procedure voor integriteitsprogramma’s
 • aangepast aan de regels geldig sinds 1 mei 2017
 • Verplichte opname van QR-code op het IFS-certificaat als zijnd in staat om hun authenticiteit te achterhalen.
 • Deze wijzigingen zijn geïmplementeerd door:
 • Traceerbare aanpassing van bestaande vereisten en verklarende woordenlijst definities
 • Traceerbare opname van één nieuwe vereiste en gerelateerd definities in de woordenlijst
 • Opname van een nieuw normdeel 5 voor onaangekondigde audits
 • Definitie van nieuwe verplichte informatie voor de audit verslag doen van.
 • Afstemming van deel 4 met betrekking tot de verbeterde “My Audit” functie.

Wat betekent het voor de logistieke branche? De nieuwe versie is verplicht vanaf 1 juni 2018, maar er is een overgangsperiode vanaf 1 maart 2018, waar bedrijven kunnen beslissen of ze IFS-gecertificeerd willen worden ofwel tegen versie 2.1 of al tegen de nieuwe versie 2.2.
Al gecertificeerde bedrijven die zich willen registreren voor de onaangekondigde
optie kunnen doen, als hun actieve certificaat is geldig tot uiterlijk 15 augustus 2018. De registratie is mogelijk vanaf 1 maart 2018.

IFS Food 6.1

Het is druk in IFS-certificatie land, want op 1 juli 2018 zal de 6.1 versie van IFS Food-certificering in werking treden. In vergelijking met de 6.0 versie zal hier meer nadruk op fraude eisen liggen.

Er zal geen transitie periode zijn, wat betekend dat alle IFS Food-certificering audits vanaf 1 juli conform versie 6.1 uitgevoerd worden. Met deze versie zal de IFS-certificering zich aanmelden voor de GFSI-benchmarking om te garanderen dat IFS Food-certificering een GFSI blijft gebenchmarkte standaard. Hierdoor zal de publicatie van versie 7 uitgesteld worden tot eind van dit jaar.

De meest relevante wijzigingen van 6 tot 6.1 zijn:

 • Eisen met betrekking tot voedselfraude zijn toegevoegd
 • Een vereiste met betrekking tot het beheer van allergenen is gewijzigd
 • Beschrijving van procedures voor integriteitsprogramma’s aangepast volgens de regels geldig sinds 1 mei 2017
 • Verwijzingen naar de huidige Doctrine zijn opgenomen
 • Verplichte opname van QR-codes op het IFS-certificaat om de authenticiteit te traceren
Goed om te weten:
Bedrijven die onaangekondigd worden gecontroleerd en een audit hebben periode beginnend op of na 1 juli 2018 worden gecontroleerd tegen IFS Food 6.1. Degenen van wie de onaangekondigde auditperiode begint vóór 1 juli 2018 worden nog gecontroleerd door IFS Food 6 April 2014.

RSPO

Palmolie is nog steeds een actueel thema. Hierdoor moet nog steeds veel natuur plaats maken voor plantages. Het is belangrijk dat dit gecoördineerd gebeurt. Kijk maar eens op verpakkingen, in veel producten is palmolie toegevoegd. Om dit duurzamer en verantwoorder te kunnen gebruiken is het RSPO keurmerk ontstaan. Omdat de eisen, ook hiervoor, steeds aangescherpt moeten worden heeft RSPO per 1 januari een aangepaste versie uitgebracht.

De periode voor het uitvoeren van de audit is ingekort van 4 maanden en uiterlijk 6 weken
vóór het verstrijken van de licentie.

 • Daarnaast wordt er gedetailleerdere input voor het management review verwacht.
 • Moeten bedrijven de volumes inschatten en de massabalans actueel houden.
 • Wordt geacht dat bedrijven een interne audit uitvoeren op het beheerssysteem.
 • Moet er een gedetailleerdere registratie van de ontvangsten en afleveringen plaatsvinden.
 • En is de doorlooptijd van het verbeterplan gewijzigd naar 1 maand voor het bedrijf en 14 dagen voor het certificatiebureau.


Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?