Nieuwe versie handboek CO2-Prestatieladder

25 jun Nieuwe versie handboek CO2-Prestatieladder

Nieuwe versie handboek CO2-Prestatieladder

SKAO heeft op 22 juni 2020 versie 3.1 van het Handboek CO2-Prestatieladder gepubliceerd als opvolger van Handboek 3.0.
Certificering is vanaf deze datum mogelijk. Voor alle certificaathouders geldt een overgangsperiode van 6 maanden: vanaf 22 december 2020 vinden alle ladderbeoordelingen (initiële, jaarlijkse en herbeoordeling) plaats op basis van versie 3.1. Uitgave van een versie 3.0 is na deze datum niet meer mogelijk.

De belangrijkste wijziging van Handboek 3.1 is dat de norm meer aandacht schenkt aan wat er op projecten gebeurt. Ook voor aanbestedende diensten komt er vanaf Handboek 3.1 meer inzicht en transparantie in de uitstoot op projecten.

Het is niet nieuw dat de CO2-Prestatieladder ook over projecten gaat. Sinds 2011 is dit onderdeel van de norm en is de aanbestedingssystematiek in lijn getrokken met de Europese aanbestedingsrichtlijn. De CO2-Prestieladder is dus niet alleen een bedrijfscertificaat, maar het gaat ook over wat bedrijven op projecten doen. In Handboek 3.1 hebben we de normelementen die over projecten gaan duidelijker opgeschreven en veel beter gepositioneerd. Door een aantal minimale aanpassingen in de norm gaan we veel meer impact op projecten bereiken en meer inzichtelijk maken.

Het handboek 3.1 is te downloaden op de website van SKAO.Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?