Nieuwe Europese normen voor PFAS’s in voeding

06 feb Nieuwe Europese normen voor PFAS’s in voeding

Nieuwe Europese normen voor PFAS’s in voeding

PFAS’s zijn schadelijke stoffen die in voedsel terecht kunnen komen. Met name water, vis, vlees, zuivel, eieren en groenten en fruit vormen een risico om verontreinigd te raken met PFAS’s. Door nieuwe wetenschappelijke studies weten we dat PFAS’s schadelijker zijn voor de gezondheid dan eerder werd gedacht.

Voor een aantal producten (vlees, eetbaar slachtafval, eieren, vis, schaaldieren en tweekleppige weekdieren) zijn daarom per 1 januari 2023 nieuwe limieten in werking getreden voor de maximaal toegestane hoeveelheid PFAS’s. Voor zuivel, groente en fruit komen nog geen normen, voor die producten zijn nog te weinig betrouwbare data voorhanden omdat de aanwezigheid van PFAS’s in deze producten pas recent op de juiste manier gemeten kan worden.

De nieuwe normen zijn opgenomen in Verordening (EG) nr. 1881/2006 m.b.t. maximumgehalten aan bepaalde verontreinigingen in levensmiddelen (zie hier).

Voedselproducerende bedrijven zullen per 1 januari 2023 aan de normen moeten voldoen. Ze moeten kunnen aantonen dat de PFAS’s limieten niet overschreden worden. Dat betekent dat zij lab analyses uit moeten laten voeren.

 

 Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?