De nieuwe bio-wetgeving

17 nov De nieuwe bio-wetgeving

De nieuwe bio-wetgeving vervangt per 1-1-2022 drie verordeningen: Verordening (EG) nr. 834/2007 met de basiswetgeving, Verordening (EG) nr. 889 /2008 inzake productieregels en Verordening (EG) nr. 1235/2008 met de import- en exportregels.

De nieuwe verordening is Verordening (EU) nr. 2018/848 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten. Na een aantal momenten van uitstel is dan nu definitief vastgesteld dat de nieuwe bio-wetgeving per 1-1-2022 ingaat. De productie- en controle regels die volgen uit de nieuwe EU bio-verordening zijn nog in ontwikkeling, voor de laatste stand van zaken is het handig om de website van Skal goed in de gate te houden, zeker nu 1 Januari er snel aan komt.

Uitbreiding primaire productie

Op het gebied van de primaire productie is de scope uitgebreid met een aantal nieuwe productiegroepen zoals zout, kurk, essentiële oliën en wijnbladeren.
Ook de diergroepen zijn uitgebreid met o.a. insecten. De productieregels van deze nieuwe groepen zijn nog in ontwikkeling.
Ook zijn er wijzigingen doorgevoerd in de productie en verwerking van de biologische producten zoals het reguleren van de schoonmaakmiddelen en het opstellen van massa-balansen.

Gebruik van aroma’s

Voor de producenten van biologische producten wordt het gebruik van natuurlijke aroma’s strenger geregeld. De nieuwe verordening geeft twee mogelijkheden: gebruik van aroma’s geschikt voor gebruik in biologische producten en het gebruik van biologische aroma’s.

In de nieuwe bio-verordening worden deze aroma’s gezien als niet-biologische landbouwingrediënten waarvan maximaal 5 % in een biologisch product gebruikt mag worden.
Als aroma’s inclusief de dragers en alle aromatiserende bestanddelen geproduceerd worden volgens de biologische productiemethodes, mogen deze als biologisch gekarakteriseerd worden. In dat geval vallen deze biologische aroma’s bij de biologische landbouwingrediënten en vallen niet onder de ‘maximaal 5% regel’.

Land van oorsprong

Als meer dan 95% van de ingrediënten van een product uit een bepaald land of streek komen, mag het land, of de streek van oorsprong vermeld worden op het etiket, in de huidige verordening is dit nu helemaal niet mogelijk om een streek te benoemen, een land benoemen als oorsprong mag pas indien het percentage ingrediënten uit dit land de 98% overstijgen.

Benaming producten in de ingrediëntenlijst

In de huidige verordening mag men niet de term biologisch gebruiken voor de individuele ingrediënten indien deze niet gezamenlijk boven de 95% komen, in de nieuwe situatie mag men wel de individuele ingrediënten als “biologisch” benoemen als deze niet boven de 95% komen, mist deze natuurlijk wel biologisch geproduceerd zijn.Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?