Nieuw Position Statement BRC S&D

06 dec Nieuw Position Statement BRC S&D

Nieuw Position Statement BRC S&D

Versie 4 van het position statement behorende bij BRC S&D is gepubliceerd op 15/11/2022.

In dit position statement staan diverse punten die reeds in werking zijn getreden.

Nummer 4 en 5 van dit document treden echter in 2023 in werking. Nummer 4 vanaf 1/1/2023 en nummer 5 vanaf 1/2/2023.

 

Nummer 4: Betreft punt 9.2 Personeelsvoorzieningen.

Hier is een nadere uitleg gegeven over toiletten die hun ingang hebben aan productie- of opslaglocaties met open product.

Als open productbehandeling op locatie beperkt is tot het optillen en verplaatsen van trays door de werknemers, open product beperkt tot verse producten b.v. open dozen en bakken met groenten en fruit, inclusief producten in pallettainers, silo’s, enz., dan kan een risicobeoordeling worden gebruikt. Het risico voor het open product bepalen en dus de eis van afzonderlijk bepalen voorzieningen voor handwas. Als er een extra handeling van het open product is, bijvoorbeeld picken of sorteren, enz. dan is een aparte handwasvoorziening is vereist. De handenwasgelegenheid kan niet binnen worden geplaatst in de toiletten.

 

Nummer 4: betreft punt 9.6.5 beschermende kleding. Het betreft hier het dragen van haarnetjes. Nadere uitleg:

Als open productbehandeling op locatie beperkt is tot het optillen en verplaatsen van trays door de werknemers, open product beperkt tot verse producten b.v. open dozen en bakken met groenten en fruit, inclusief producten in pallettainers, silo’s, enz., dan kan een risicobeoordeling worden gebruikt. Het risico voor het open product te bepalen en daarmee de behoefte aan haarnetjes te bepalen of mob-caps.  Als er een extra behandeling van het open product is, bijvoorbeeld plukken of sorteren, enz., dan haarnetten of mob-caps moeten het hoofdhaar volledig bedekken om mogelijke besmetting te minimaliseren.

 

Nummer 5: Betreft het switchen van certificerende instantie. De toelichting:

Een vroege heraudit kan af en toe door een locatie worden aangevraagd – meestal kort nadat de vorige audit een mislukking bleek om gecertificeerd te worden. Dit gebeurt vaak omdat de site zijn auditresultaat z.s.m. wil verbeteren. Sites hebben de mogelijkheid om een ​​nieuwe audit aan te vragen, maar dit moet worden voltooid door de Certificatie-instelling die het huidige certificaat heeft afgegeven. In uitzonderlijke omstandigheden kan het een locatie worden toegestaan ​​om van certificatie-instelling te veranderen voor de heraudit indien vooraf overeengekomen door BRCGS. Als een wijziging in de certificatie-instelling niet is goedgekeurd, is de heraudit nietig en ongeldig en zal niet worden geaccepteerd in de BRCGS-directory. De motivering moet schriftelijk worden verstrekt aan de certificatie-instelling, die deze zal indienen bij BRCGS ter overweging via het formele concessieproces. Deze vereiste is alleen van toepassing wanneer een vroege her controle is aangevraagd; het verandert niet het proces voor her controles voltooid volgens het normale schema van 6 of 12 maanden.Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?