Herziene NEN 1010 norm met betrekking tot overspanningsbeveiliging

22 dec Herziene NEN 1010 norm met betrekking tot overspanningsbeveiliging

De volledig herziene NEN 1010:2020 is binnenkort beschikbaar voor de markt. Voor installateurs, ontwerpers en alle elektrotechnici die met de NEN 1010 werken is het belangrijk dat zij inzicht hebben in de laatste versie van de norm.

Met betrekking tot het onderwerp overspanningsbeveiliging is door de NEC64 commissie gewerkt aan de Nederlandse bepalingen en inhoudelijke toepasbaarheid van de norm. Naast vele aanpassingen is het onderdeel overspanning, door onder meer bliksem en schakelhandelingen, veel beter in de norm belicht.

Met name voor de belangrijkste punten – wanneer een overspanningsbeveiliging toegepast dient te worden en hoe deze op de juiste manier geïnstalleerd dient te worden – is het nodige aangepast. Deze wijzigingen zijn terug te vinden in respectievelijk H4, rubriek 443 en H5, rubriek 534. (bron NEN.nl).Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?