Leveranciersaudits

21 jul Leveranciersaudits

Hebt u uw leveranciersafspraken goed in beeld?

Vanuit voedselveiligheids- en kwaliteitsnormen wordt van u gevraagd uw leveranciers te beoordelen op hun prestaties en de borging van hun processen.

Leveranciersaudits zijn een methode om hier invulling aan te geven. Naast het voldoen aan eisen van certificeringssystemen is het heel zinvol om een kijkje bij uw leverancier in de keuken te nemen. Dit maakt gesprekken over eventuele issues veel makkelijker en begrijpelijker, maar u krijgt ook inzicht in mogelijke issues waar u tegen aan kunt lopen.

De uitvoering van een goede leveranciersaudit vraagt echter wel wat voorbereiding en vakbekwaamheid van de auditor. Moet elke leverancier geaudit worden? Naar welke zaken gaat u kijken en op welke wijze gaat u dat doen? Met wie gaat u in gesprek en hoe lang moet zoiets duren? Welke output wilt u uit zo’n audit? Hoe vaak moet je een leveranciersaudit doen?
Allemaal vragen die we samen met u kunnen bespreken en beantwoorden, zodat er een passend auditprogramma ontstaat.

Binnen Kleemans hebben we ervaren en erkende auditoren die samen met u een goed programma voor een of meerdere leveranciersaudits kunnen vaststellen. U kunt de leveranciersaudits door ons laten uitvoeren of wij kunnen u helpen een team van auditoren op te leiden.

We kunnen u hierover vrijblijvend informeren.Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?