Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

17 jan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Kwaliteitsstandaard opgenomen in het register. (13-01-2017)

Het Zorginstituut Nederland heeft vrijdag het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg bekend gemaakt.

Het Kwaliteitskader beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg.
Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg vormt de wettelijke basis voor de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. “Uitgangspunt is dat kwaliteit van verpleeghuiszorg iets is voor en van de mensen in de sector. Nu het kwaliteitskader is vastgesteld is het veld aan zet, en in het bijzonder de zorgverleners en de zorgorganisaties”.

Het doel van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is drieledig. Ten eerste beschrijft dit document wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. Ten tweede biedt dit document opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Ten derde vormt dit document het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contractering van zorg.

Inspectie
De inspectie voor de Gezondheidszorg (IGJ) gebruikt het kader bij haar toezicht. Eerder dit jaar heeft de IGJ haar eigen toezichtvisie voor verpleegzorg gepresenteerd. Die wordt nu aangepast aan het nieuwe kwaliteitskader. De planning is dat dit in maart 2017 klaar is, aldus de inspectie.

Heeft u vragen over het nieuwe Kwaliteitskader Verpleegzorg of wat dit kwaliteitskader voor uw organisatie betekend, kunt u contact opnemen met een van onze adviseurs via: 0161 – 745007.Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?