IFS Food versie 8

29 dec IFS Food versie 8

Begin 2023 zal IFS Food versie 8 publiceren en wordt er in de loop van 2023 gewerkt aan herzieningen van de andere standaarden om ze in lijn te brengen met de de IFS Food versie 8.

Meer weten neem dan contact met ons op!

 Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?