Versie 3 van IFS Broker is uitgebracht!

24 jun Versie 3 van IFS Broker is uitgebracht!

IFS Broker versie 3

In juni 2019 is de nieuwe versie van de IFS Broker uitgebracht, versie 3. Deze nieuwe versie is gebaseerd op een aantal doelstelling zoals onder andere het implementeren van eisen voor het beperken van voedselfraude en het voldoen aan de nieuwste GFSI eisen, waaronder de optie voor onaangekondigde audit.

Deze nieuwe norm is vanaf 2 januari 2020 te auditen. Tot 30 juni 2020 is er nog de optie om voor de huidige norm te kiezen. Vanaf 1 juli 2020 mogen enkel nog audits op basis van versie 3 worden uitgevoerd.

Impact

Om de gewenste doelstellingen te behalen zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd in de norm. De belangrijkste wijzigingen zijn uitbreiding van de management eisen, de introductie van productveiligheidscultuur en een plan voor het beperken van voedselfraude risico’s (VACCP) en food defense risico’s (TACCP). Daarnaast zijn er nog enkele kleinere veranderingen zoals het expliciet toevoegen van een eisenpakket voor het uitvoeren en evalueren van personeelstraining en het expliciet vermelden van een oorzaak analyse bij het vaststellen van corrigerende en preventieve maatregelen.

Omdat het opstellen van een plan om risico’s voor voedselfraude te beperken nieuw is voor veel handelsbedrijven wordt kort uitgelegd wat daarmee bedoeld wordt.

Voedselfraude

Sinds enkele jaren is voedselfraude meer in de belangstelling gekomen en is dan ook al enkele jaren onderdeel van de GFSI eisen. Hierdoor wordt van voedselbedrijven verlangd om hierover na te denken en acties te ondernemen om eventuele risico’s zoveel mogelijk te beperken. Basis voor dit plan is een zogenaamde kwetsbaarheidsanalyse waarbij gevaren zoals vervanging, vervalsing, verdunning, vermenging van grondstoffen of documenten geïnventariseerd dienen te worden. Om deze gevaren te kunnen zoveel mogelijk te beperken dienen maatregelen vastgesteld te worden en geïmplementeerd. De maatregelen die hieruit naar voren komen moeten worden vastgelegd en resultaten hiervan dienen minimaal jaarlijks beoordeeld te worden. Daarnaast is het van belang om de ontwikkelingen hierin te volgen om tijdig het plan te kunnen bijstellen.

Kleemans Organisatie Advies kan u ondersteunen in de implementatie van deze nieuwe norm. Neem voor vragen hier contact op of benader uw persoonlijke adviseur.Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?