IFS Broker versie 3

27 jul IFS Broker versie 3

Het is inmiddels 1 juli 2020 geweest waarmee de laatste versie van de IFS Broker 3 volledig van kracht is. Vanaf  1 juli 2020 zullen alle certificeringsaudits van de IFS Broker tegen deze nieuwe norm getoetst worden. Deze nieuwe versie is gebaseerd op een aantal doelstelling zoals onder andere het implementeren van eisen voor het beperken van voedselfraude en het voldoen aan de nieuwste GFSI eisen, waaronder de optie voor onaangekondigde audit.  

Een aantal bedrijven hebben wij inmiddels geholpen bij het aanpassen van hun kwaliteitsmanagementsysteem naar deze nieuwe norm. Hieronder een paar zaken waar bedrijven zoal rekening mee moeten houden of tegenaan lopen. 

Wat is er gewijzigd ? 

De belangrijkste wijzigingen zijn de introductie van productveiligheidscultuur en een plan voor het beperken van voedselfraude risico’s (VACCP). De productveiligheidscultuur is een begrip waarbij eenieder zich wel iets kan voorstellen maar zich vaak lastig laat omschrijvenDe cultuur moet onderdeel zijn van het beleid en de beleidsaspecten moeten in meetbare doelstellingen worden vertaald. Dit betekent in de praktijk een duidelijk actiepakket om de cultuur te kunnen meten. Inmiddels hebben wij op basis van ervaring een aanpak ontwikkeld die daarin kan voorzien. 

De voedselfraude/authenticiteit is in deze norm ook nieuw opgenomen. Het onderwerp was uiteraard al wel bekend maar is hierdoor steviger in het systeem gezetZo worden een aantal eisen genoemd waarmee rekening gehouden dient te worden en die expliciet terug dienen te komen in de risico analyse. Deze kwetsbaarheidsanalyse dient gevaren zoals vervanging, vervalsing, verdunning, vermenging van grondstoffen of documenten te bevatten. Daarnaast wordt een plan van beheersmaatregelen verwacht die deze risico’s verkleind. Een dergelijke risicoanalyse moet heel specifiek toegepast worden op uw bedrijfsprocessen en producten. Daarnaast wordt er ook verwacht dat uw leveranciers een dergelijke analyse aantoonbaar uitgevoerd en geïmplementeerd hebben.  

Dit laatste geldt eveneens voor het food defense plan waarbij ook u zeker dient te stellen dat uw leveranciers én logistieke dienstverleners hiervoor een risicoanalyse en beheersplan hebben opgesteld.  

Voor de producten zelf zijn aanvullende eisen met betrekking tot traceerbaarheid en verpakkingsinformatie waarbij de norm op sommige onderdelen vooral de nadruk legt bij eigen- en/of klant merk producten. 

De optie tot onaangekondigde audits was tot nu toe niet mogelijk binnen IFS Broker. Er zijn klanten die dit reeds expliciet vragen en dit vraagt een goed gestructureerde beheersing van de gevraagde processen en procedures 

Binnen Kleemans hebben we Pro-aQt ontwikkeld, een online pakket ter ondersteuning van het kwaliteitssysteem. Door gebruik te maken van het online handboek en het opzetten van digitale registraties kunnen processen efficiënt ingericht en beheerst wordenBijvoorbeeld het beheer van leverancierscertificaten en verklaringen is hierdoor beter beheerst door tijdige meldingen uit het systeem. En het inzetten van maatregelen naar aanleiding van (interne) meldingen zijn duidelijk te volgen door het inrichten van dashboards welke online te raadplegen zijn.  

Geïnteresseerd geworden in de mogelijkheden van IFS Broker of Pro-aQt voor uw bedrijf ? Neem gerust contact op met ons kantoor of uw adviseur voor een vrijblijvend gesprek. Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?