Global G.A.P. norm is per 1 oktober aangepast

03 okt Global G.A.P. norm is per 1 oktober aangepast

De belangrijkste wijzigingen:

  • Eisen AF 16.1 en 16.2 (voedselfraude risico-analyse) gaan van het niveau aanbeveling naar het niveau minor.
  • Eis FV 5.7.3 (accreditatie van lab) gaat van het niveau aanbeveling naar het niveau minor.
  • Eis FV 4.1.2 (wateranalyses) wordt gesplitst in: FV 4.1.2a major (blad gewassen) | FV 4.1.2b minor (overige).
  • CB 7.11.1 (registratie stoffen niet zijnde gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen) tekst van de eis is aangepast.

Bij het eerste punt wordt verwacht dat men een risico-analyse opstelt m.b.t. voedselfraude. Deze analyse betreft het in kaart brengen van risico’s die kunnen ontstaan door fraude/bedrog door leveranciers. Indien de geleverde goederen of diensten niet voldoen aan de vereiste of afgesproken specificaties, heeft dit mogelijk een impact op de betrouwbaarheid, authenticiteit en voedselveiligheid van de geproduceerde producten.

De Nederlandse Technische Werk Groep (NTWG) heeft een hulpdocument opgesteld wat kan helpen bij het opstellen van de gevraagde risico-analyse. De formele vaststelling van het hulpdocument vindt plaats op 13 oktober door de NTWG.

 

 

 

Tags:
,


Benieuwd hoe Kleemans Organisatieadvies u kan helpen?