Global GAP – Chain of Custody – Planet Proof

08 apr Global GAP – Chain of Custody – Planet Proof

Per 01-01-2022 is een Global GAP en Chain of Custody (CoC) certificatie een vereiste. Bij een Global GAP certificaat is het belangrijk dat de goederenstromen goed in kaart zijn gebracht en Global GAP gecertificeerde producten aantoonbaar gescheiden blijven van niet gecertificeerde producten.

Wat houdt een Global GAP certificaat in?

Vergelijkbaar met GMP (Good Manufacturing Practices) staat de GAP voor Good Agricultural Practices, dat wil zeggen, voldoen aan de richtlijnen met betrekking tot onder andere:

  • Voedselveiligheid
  • Traceerbaarheid
  • Dierenwelzijn
  • Gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers
  • Minimalisering van het gebruik van pesticiden

Ketenbeheersing

De Chain of Custody vraagt naar een ketenbeheersing waarin alle participanten Global GAP certificeert zijn. In het verlengde van Global GAP en Chain of Custody is Planet Proof als keurmerk sterk in opkomst.
Het Planet Proof keurmerk kan men behalen door maatregelen te treffen om het milieu zo min mogelijk te belasten.

Planet Proof

Belastende activiteiten kunnen daarbij worden gecompenseerd met milieubesparende maatregelen volgens een bonus-malus puntensysteem. Daarvoor biedt de Planet Proof website voor diverse sectoren checklists aan. Onze adviseurs helpen u graag met het implementeren en certificeren van alle drie de keurmerken, namelijk Global GAP, Chain of Custody en Planet Proof. Dat kan bijvoorbeeld als vervolg op een reeds behaald Global GAP certificaat, maar ook als een geheel nieuw traject.Heeft u het gevoel dat Kleemans Organisatieadvies u kan helpen en wilt u graag weten hoe precies?